Przejdź do treści strony

Mapa Zasadnicza bez przychodzenia do urzędu

Usługa ta, poprzez jej zautomatyzowanie i zastosowanie płatności internetowej, stanowi ułatwienie i przyśpieszenie procesu zamawiania i odbierania w urzędzie map w postaci papierowej.
Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Złożenie zamówienia, podanie potrzebnych danych odbiorcy, płatność i ostatecznie otrzymanie wydruku mapy odbywa się drogę internetową.

Zamówione i zakupione mapy (w formacie pdf.) są zgodne ze stanem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 

Serwis geodezyjny - kliknji tutaj

 

Udostępnione niniejszą usługą mapy stanowią dokument, który może być wykorzystany jako załącznik np.

do wniosku o wydania decyzji o warunkach zabudowy,
do zgłoszenia na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych (w określonych sytuacjach),
do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej itp,
do opracowania przez uprawnionych rzeczoznawcą operatów szacunkowych,
do celów informacyjnych.
OTRZYMANA MAPA NIE MOŻE SŁUŻYĆ DO CELÓW PROJEKTOWYCH.

Zapraszamy do korzystania z tej formy załatwienia sprawy.