Przejdź do treści strony

Nabycie/zbycie pojazdu - ważne informacje

Przypominamy, że właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdów wnoszone na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Proszę przysyłać za pośrednictwem e-PUAP, pocztą tradycyjną lub dostarczać osobiście do urzędu.