Przejdź do treści strony

Najlepsi uczniowie w Powiecie Garwolińskim ze Stypendiami Starosty

Stypendium Starosty Powiatu Garwolińskiego dla uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce to niesamowite wyróżnienie dla młodych Mieszkańców naszego powiatu. To wielka radość i duma, iż w naszych szkołach mamy wspaniałych uczniów – młodych ludzi, którzy z ogromnym uporem i zaangażowaniem poświęcają się nauce, biorąc udział w olimpiadach, są najlepszymi uczniami w danej szkole. Doceniając ten trud każdego roku Zarząd Powiatu przyznaje stypendia naukowe.

Zarząd Powiatu Garwolińskiego przyznał w dniu 3 października 2023r. stypendia Starosty Powiatu Garwolińskiego dla uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce.

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Starosty dla najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński. Starosta  Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki oraz Wicestarosta Marek Ziędalski wręczyli gratulacje i podziękowania na ręce dyrektorów, wychowawców oraz rodziców. Stypendium Starosty Powiatu Garwolińskiego otrzymują uczniowie, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce, uzyskują oceny celujące i wykazują wysoką średnią na świadectwie promocyjnym, zdobywają tytuły laureatów konkursów, olimpiad przedmiotowych i zawodowych. Oprócz tego uczniowie chętnie udzielają się społecznie, jak również angażują się w pracę samorządu szkolnego oraz w życie szkoły.

 

W roku szkolnym 2023/2024 stypendia otrzymało 12 uczniów. Wśród stypendystów znaleźli się:

1. Jolanta Błażejczyk - ZS nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

2. Natalia Baran - LO Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

3. Piotr Biernacki - ZS nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie

4. Natalia Drągowska - ZS nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie

5. Jan Garwoliński - LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

6. Kacper Głowacki - LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

7. Krzysztof Suska – ZS  im. S. Staszica w Miętnem

8. Michał Figlewicz - ZS  im. S. Staszica w Miętnem

9. Kalian Mądra – LO w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie

10. Dominika Beczek -  LO im. Joachima Lelewela w Żelechowie

11. Jakub Zatyka - ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie

12.Michał Brojek - ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie

Serdecznie gratulujemy uczniom wysokich wyników w nauce, kulturze i sporcie a przyznane stypendia Starosty Powiatu Garwolinskiego niech będą zachętą, inspiracją oraz motywacją do nauki i udziału w konkursach przedmiotowych, dla wszystkich uczniów.

Dyrektorom i nauczycielom dziękujemy za  przekazaną wiedzę i umiejętności, współpracę oraz  zaangażowanie. Rodzicom dziękujemy za wsparcie i pracę podejmowaną dla dobra dziecka.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów !