Przejdź do treści strony

Номер Песель для біженців з України

Ти  Громадян України, приїхав до Польщі безпосередньо з України в зв'язку з війною в твоїм краю? Можеш получити( песель)  індифікаційний код який допоможе тобі скористатися з медичної допомоги, з соціальної допомоги, або зареєструвати фірму в Польщі. Однозначно можеш прлучити профіль довіреності, який дає можливість і доступ до офіційних справ через інтернет.

Коли можна отримати

    Ви можете отримати номер PESEL, якщо:

 

    Ви є громадянином України, або

 

    Ви є громадянином України і маєте Картку поляка, або

    Ви є найближчим членом родини громадянина України, який має Картку поляка, або

    Ви є дружиною/чоловіком громадянина/громадянки України, але не маєте громадянства України

і Ви прибули в період з 24 лютого 2022 року на територію Польщі безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями у Вашій країні.

Хто може отримати

Усі, хто відповідає умовам, наведеним у розділі Коли можна отримати і:

    прибув до Польщі в період з 24 лютого 2022 року безпосередньо з України у зв'язку з бойовими діями,

    з’явився (подав заяву) в адміністрацію будь-якої ґміни.

Що потрібно підготувати

Що потрібно підготувати

    Заяву про надання номера PESEL громадянину України у зв'язку зі збройним конфліктом. Заяву також можна отримати в адміністрації будь-якої ґміни. Ви також можете завантажити заяву російською мовою.

    Документ, що підтверджує дані, які ви вказуєте в заяві, включаючи вашу особистість. Якщо у вас немає такого документа, то підписання вами заяви юридично еквівалентно заяві про те, що ваші дані вірні.

    Дані, які Ви вводите в заяву:

        ім'я та прізвище,

        дату і місце народження,

        країну народження і громадянство,

        дату в’їзду до Польщі,

        український ідентифікаційний номер ‒ якщо такий маєте,

        для отримання довіреного профілю повідомте контактні дані: адресу електронної пошти та польський номер телефону.

    Якщо Ви заповнюєте заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років), надайте дані батьків та/або особи, яка фактично здійснює опіку над дитиною.

    Кольорову фотографію на фотопапері розміром 35 х 45 мм (ширина х висота) і - якщо Ви на фото в темних окулярах або в капелюсі - відповідну довідку. Перевірте, яким умовам має відповідати фотографія.

Для отримання довіреного профілю потрібно мати:

    мобільний телефон у робочому стані з номером польського оператора, ексклюзивним користувачем якого Ви є,

    адресу електронної пошти, яку Ви використовуєте.

Пам'ятайте! Під час подачі заяви будуть зняті відбитки Ваших пальців.

Więcej informacji o aplikacji mObywatel i dokumencie Diia.pl (Дія пл) na stronie:

https://www.gov.pl/mobywatel/ua

Kiedy możesz uzyskać

Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:

 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub
 • jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.

Kto może uzyskać

Każdy, kto spełnia warunki wymienione w sekcji Kiedy możesz skorzystać oraz:

 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
 • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Co musisz przygotować

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
  Wniosek możesz też dostać w dowolnym urzędzie gminy.
 • Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, w tym twoją tożsamość. Jeżeli nie masz takiego dokumentu, to podpisanie przez ciebie wniosku jest równoważne prawnie z oświadczeniem, że twoje dane są prawdziwe.
 • Dane, które wpiszesz we wniosku:
  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • kraj urodzenia i obywatelstwo,
  • data wjazdu do Polski,
  • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
  • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
 • Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
 • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć :

 • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
 • adres e-mail, z którego korzystasz.

Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.

Co musisz zrobić

1. Wypełnij wniosek, przygotuj potrzebne dokumenty oraz zdjęcie – szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.

Wniosek musisz złożyć osobiście. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

2. Na wniosku złóż własnoręczny podpis.
3. Złóż wniosek w dowolnym urzędzie gminy.
4. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.
5. Otrzymasz wydruk potwierdzenia nadania numeru PESEL.
6. Jeżeli masz ukończone 18 lat, na wniosku możesz wyrazić zgodę na:

 • wprowadzenie danych (adres e-mail, numer telefonu komórkowego) do rejestru danych kontaktowych. Informacje o Rejestrze Danych Kontaktowych znajdziesz w sekcji Co to jest Rejestr Danych Kontaktowych;
 • potwierdzenie profilu zaufanego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co to jest profil zaufany.

Jeśli we wniosku będą jakieś braki – urzędnik poprosi o ich uzupełnienie. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku – jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

Gdzie składasz wniosek

W dowolnym urzędzie gminy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Gdzie odbierzesz potwierdzenie

W urzędzie gminy, w którym składasz wniosek.

Co to jest numer PESEL

o jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Numer PESEL zawiera:

 • datę urodzenia,
 • numer porządkowy,
 • oznaczenie płci
 • liczbę kontrolną.

Numer PESEL umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce.

Co to jest Rejestr Danych Kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do twoich aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji twoje dane kontaktowe? Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z tobą, by powiadomić cię o:

 • dokumentach gotowych do odbioru,
 • rozpatrzeniu złożonych wniosków,
 • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

Pamiętaj! RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących ciebie. Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich ma tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne.

Co to jest profil zaufany

Profil zaufany – cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu.

Do czego służy profil zaufany?

1. W Internecie pełni tę samą funkcję, co dokument tożsamości.
2. Pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem, który jest równoważny prawnie z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).

Jeżeli we wniosku zaznaczysz, że chcesz potwierdzić profil zaufany:

 • Na numer telefonu komórkowego podany we wniosku przyjdzie wiadomość SMS z jednorazowym kodem. Kod podaj urzędnikowi.
 • Na podany we wniosku adres e-mail przyjdzie jednorazowy kod, który możesz, ale nie musisz podać urzędnikowi (jeżeli nie możesz odebrać tego kodu, to urzędnik i tak potwierdzi twój profil zaufany).
 • Otrzymasz wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego.
 • Urzędnik poprosi cię o podpisanie zobowiązania, że nie udostępnisz swojego profilu zaufanego innej osobie (na drugim egzemplarzu wydruku).

Kiedy twój profil zaufany będzie gotowy, otrzymasz dodatkowe informacje:

 • na podany we wniosku adres e-mail, w kolejnej wiadomości, otrzymasz nazwę użytkownika (login) oraz potwierdzenie, że twój profil zaufany jest gotowy;
 • na numer telefonu komórkowego podany we wniosku otrzymasz kolejną wiadomość SMSM z jednorazowym hasłem do aktywacji profilu zaufanego (nie musisz aktywować profilu zaufanego od razu).

Materiały

 • Wniosek o nadanie numeru pesel w związku z konfliktem na ukrainie