Przejdź do treści strony

Nowe pokoje hotelowe w POSIZL w Miętnem

Powiat Garwoliński zrealizował operację pn. „Poprawa stan infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej społeczności poprzez utworzenie nowych miejsc noclegowych w POSIZ w Miętnem” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Umowa o przyznaniu pomocy na realizację zadania została podpisana z Województwem Mazowieckim.

Całkowita wartość inwestycji:  379 217,35

Dofinansowanie:  190 890,00  zł

Wkład własny:  188 327,35

 

W ramach zadania utworzonych zostało 10 nowych, niekomercyjnych i ogólnodostępnych miejsc noclegowych w celu umożliwienia rekreacyjnego spędzania czasu oraz korzystania z lokalnych atrakcji turystycznych i sportowych.

Zapraszamy do skorzystania z oferty hotelowej POSIZ w Miętnem.

Regulamin udostępniania niekomercyjnych miejsc hotelowych dostępny pod likiem:

https://www.mietne.pl/regulamin-hotelu/

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”, podziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020