Przejdź do treści strony

Nowoczesna pracownia rezonansu magnetycznego wkrótce w naszym szpitalu

W piątek, 2 września 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Garwolinie uroczyście podpisano umowę na zakup aparatu rezonansu magnetycznego – MR (1,5T) na blisko 4, 8 mln zł!

Umowę z firmą Siemens Healthcare Sp. Z o. o. reprezentowaną przez Kierownika ds. Kluczowych Klientów Ewę Kałużny podpisali Mirosław Walicki - Starosta Powiatu Garwolińskiego, Marek Ziędalski - Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Jolanty Zawadki.

Diagnostyka leczenia chorób wymaga coraz lepszego sprzętu – a taki rezonans magnetyczny stanowi jedną z lepszych technik diagnozowania. Nieinwazyjne badanie pozwoli na ocenę stanu wszystkich narządów wewnętrznych i tkanek.

Planowana inwestycja zapewni Mieszkańcom Powiatu Garwolińskiego dostęp do wysokiej jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego i specjalistycznego. Mieszkańcy Powiatu Garwolińskiego będą mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu od stycznia 2023 r.

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.