Przejdź do treści strony

Osiem osób i instytucji z tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego"

„Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” – to honorowy tytuł nadawany przez Kapitułę od 2005 roku. Przyznawany jest wyjątkowym osobom, instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, przedsiębiorstwom naszego powiatu za ich dotychczasowe dokonania i zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji powiatu garwolińskiego. Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” jest najwyższym i najbardziej prestiżowym tytułem.

11 listopada 2022 r. podczas oficjalnej Gali  Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego Waldemar Trzaskowski, Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki oraz Burmistrz Garwolina Marzena Świeczak wręczyli tegorocznym laureatom pamiątkowe statuetki i dyplomy. Galę poprowadził Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego Marek Ziędalski, zaś oprawę muzyczną zapewniła Katarzyna Dąbrowska „Kate” .

Tytuł  ,,Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego nadawany jest w 7 dziedzinach:

1. Nauka i oświata,

2. Kultura i sztuka,

3. Sport,

4. Rozwój gospodarczy,

5. Działalność samorządowa,

6. Rolnictwo i ochrona środowiska,

7. Działalność społeczna.

Kapituła w składzie: Przewodniczący Kapituły Pan Waldemar Trzaskowski, Starosta Powiatu Garwolińskiego Pan Mirosław Walicki oraz członkowie - Laureaci dwóch ostatnich edycji tytułu: Pan Lech Poźniak, Pani Marianna Zając, Pan Ryszard Ekiert – Prezes Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Garwolinie, Pan Andrzej Koryś – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Ks. prałat Edmund Szarek, Pan Grzegorz Kapczyński – Prezes Klubu Sportowego Sęp Żelechów, Pan Julian Czaporowski, Pani Anna Żochowska, Pani Maria Koc, Pan Grzegorz Woźniak, Pani Jadwiga Krześniak, Pan Piotr Pyza, Pan Grzegorz Gładysz i Pan Filip Rutkowski przyznała osiem tytułów „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.
 


W dziedzinie rozwój gospodarczy - Firma Zeller Plastik Poland Sp. Z o.o.

Firma Zeller Plastik Poland jest częścią dynamicznie rozwijającej się grupy Berry – jednego z największych producentów opakowań na świecie. Zakład zlokalizowany jest w Woli Rębkowskiej i działa nieprzerwanie od 1994 r. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji opakowań z tworzyw sztucznych dla przemysłu kosmetycznego oraz chemii gospodarczej i przemysłowej. Firma od lat bierze udział w lokalnych akcjach charytatywnych na terenie Powiatu Garwolińskiego, mając zawsze nadzieję, że dokładane małe cegiełki wsparcia mogą zmienić czyjeś życie. Filozofia firmy dotycząca wsparcia lokalnych inicjatyw trwa nieprzerwanie od 28 lat, a relacje jakie udało się zbudować dzięki udzielanemu wsparciu są nieocenioną wartością dla organizacji i dumą pracowników.

Wniosek o nadanie tytułu złożyła Rada Powiatu Garwolińskiego.

Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu Garwolińskiego w branży produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, a także za aktywność w życiu społecznym oraz udzielane wsparcie dla organizacji i instytucji działających na rzecz lokalnej społeczności. Za czynny udział w życiu społecznym oraz wsparcie lokalnych inicjatyw.


W dziedzinie nauka i oświata - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Garwolinie

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Garwolinie rozpoczęło swoją działalność 1 września 1996 r. jako szkoła niepubliczna. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin – organizacja pożytku publicznego stawiająca sobie za podstawowy cel działalności pomoc rodzinom w wychowaniu ich dzieci w duchu nauki Kościoła. Funkcje dyrektora szkoły pełni od początku Pani Małgorzata Małachowska. W 1999 r. liceum zostało przekształcone w szkołę publiczną. Od samego początku praca szkoły oparta jest na systemie fakultatywnym, co daje młodzieży duże możliwości rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań. Uczniowie KLO w Garwolinie to liczni finaliści i laureaci konkursów i olimpiad. Szkoła aktywnie włącza się w akcje charytatywne i wolontariat. Szkołę cechują efekty pracy dydaktycznej, wyniki zdawalności matur od lat plasują szkołę w pierwszej 100 najlepszych Liceów w Polsce. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia są tytuły „Złotej Szkoły” i znak złotej tarczy przyznawane przez kapitułę rankingu „Perspektyw”.

Wniosek o nadanie tytułu złożyła Rada Powiatu Garwolińskiego.

Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność pedagogiczną w dziedzinie oświaty i wychowania dzieci i młodzieży. Za stałe podnoszenie jakości edukacji na terenie Powiatu Garwolińskiego oraz propagowanie tradycyjnych wartości religijnych i patriotycznych.


W dziedzinie rolnictwo i ochrona środowiska - Pani Anna Żurawek

Pani Anna Żurawek – związana zawodowo z rolnictwem i ochroną środowiska od 1990 r. kiedy to pełniła w Urzędzie Rejonowym funkcję kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a po reformie 1999 r. funkcję Dyrektora Wydziału w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, aż do przejścia na emeryturę w lipcu 2018 r. Została uhonorowana medalem Mazowieckiej Niezapominajki. To zaszczytne wyróżnienie zostało przyznane za inicjatywę i działania, które przyczyniły się do ochrony środowiska na terenie Powiatu Garwolińskiego. Odznaczona odznaką honorową Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Wniosek o nadanie o tytułu złożyła Rada Miasta Garwolin.

Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska. Za szczególne inicjatywy i działania, które przyczyniły się do ochrony środowiska na terenie Powiatu Garwolińskiego.


W dziedzinie działalność samorządowa - Pan Marian Janisiewicz

Pan Marian Janisiewicz – od urodzenia związany z gminą Łaskarzew, pracę w samorządzie rozpoczął w 1991 r., pełniąc funkcję kierownika referatu oraz Zastępcy Wójta Gminy. W latach 1991-1998 był Radnym Gminy Łaskarzew oraz Delegatem Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W latach 1998-2010 był Radnym Powiatu Garwolińskiego. Od 2010 r. nieprzerwanie pełni funkcję Wójta Gminy Łaskarzew. Samorządowiec, społecznik cieszący się dużym uznaniem i zaufaniem Mieszkańców Gminy Łaskarzew.

Zaangażowany w działalność OSP na terenie gminy i miasta Łaskarzew oraz całego Powiatu Garwolińskiego. Od 1990 r. Prezes Gminno-Miejskiego Zarządu OSP w Łaskarzewie. Od kilkunastu lat pełni funkcję skarbnika Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Za działalność w OSP kilkukrotnie odznaczany. Samorządowiec, który całe swe życie zawodowe poświęca dla dobra Mieszkańców Gminy Łaskarzew, dokładający wszelkich starań, aby warunki rozwoju gminy stawały się coraz lepsze, a jakość życia Mieszkańców była na jak najwyższym poziomie.

Wniosek o nadanie tytułu złożyła Rada Powiatu Garwolińskiego oraz Rada Gminy Łaskarzew.

Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność samorządową na rzecz Gminy Łaskarzew i Powiatu Garwolińskiego, budowanie samorządu terytorialnego i popularyzację idei samorządności. Za szczególne zaangażowanie i aktywność w różnych dziedzinach życia społecznego.


Drugi tytuł w dziedzinie działalność samorządowa - Pan Jerzy Jaroń

Pan Jerzy Jaroń – związany z gminą Miastków Kościelny. Nauczyciel, a następnie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zgórzu. Pracę w samorządzie rozpoczął w 2010 r. obejmując funkcję Wójta Gminy Miastków Kościelny. Funkcję tą sprawuje nieprzerwanie do chwili obecnej. Dzięki jego zaangażowaniu i pracy Gmina Miastków Kościelny rozwija się prężnie i dynamicznie, o czym świadczą liczne zrealizowane projekty oraz inwestycje infrastrukturalne służące poprawie jakości życia mieszkańców. Cieszy się dużym szacunkiem i zaufaniem Mieszkańców. Społecznik, który poświęca swój czas dla dobra Mieszańców Gminy Miastków Kościelny. Aktywnie uczestniczy w życiu Powiatu Garwolińskiego sprawując wiele społecznych funkcji. Zaangażowany w działalność OSP, dając się poznać jako strażak wiernie oddany służbie. Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Garwolinie oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gminie Miastków Kościelny. Oddany pracy na rzecz drugiego człowieka, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe.

Wniosek o nadanie tytułu złożyła Rada Gminy Miastków Kościelny.

Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność samorządową na rzecz Gminy Miastków Kościelny i Powiatu Garwolińskiego, budowanie samorządu terytorialnego i popularyzację idei samorządności. Za szczególne zaangażowanie i aktywność w różnych dziedzinach życia społecznego.


W dziedzinie działalność społeczna - Pan Antoni Garwoliński

Pan Antoni Garwoliński – z zawodu kuśnierz, a z zamiłowania regionalista. Zaangażowany w różne dziedziny życia społecznego poprzez działania w: Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie, Spółce dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Garwoline, w Światowym Związku Żołnierzy AK „Obwód Gołąb” oraz w Ludowym Towarzystwie Naukowo-Kulturalnym i Klubie Seniora w Garwolinie. Regionalista, który przez całe swoje życie dbał i pielęgnował tradycje Mieszkańców Garwolina, w tym tradycje kuśnierskie i rolnicze. Autor publikacji, w których opisuje nieistniejący już świat dawnego Garwolina. Aktywista, zaangażowany w wydarzenia kulturalne i religijne miasta i powiatu, pielęgnujący historię i przekazujący rodzimą kulturę i tradycję podczas lokalnych uroczystości czy spotkań z dziećmi i młodzieżą. Autor wspaniałych wieńcy dożynkowych, popularyzator kultu św. Anny w Garwolinie.

Wniosek o nadanie tytułu złożyła Rada Miasta Garwolin.

Tytuł nadaje się za działalność społeczną, kultywowanie i ochronę dziedzictwa kultury lokalnej Powiatu Garwolińskiego, krzewienie idei patriotycznych, za wiele cennych inicjatyw związanych z pielęgnowaniem historii, zwyczajów i tradycji Powiatu Garwolińskiego.


W dziedzinie Sport - Pan Łukasz Mikulski

Pan Łukasz Mikulski - sportowiec pochodzący z Unina, gmina Górzno. Wychowawca młodzieży i trener drużyny piłkarskiej. Przygodę ze sportem zaczął jako bramkarz w klubie Orzeł Unin, następnie grał w Wildze Garwolin. Sporty walki zaczął uprawiać w Boxing Team Borowie, a następnie spróbował sił w brazylijskim Jiu-Jitsu. Zwycięzca wielu zawodów i zdobywca tytułów Mistrza Polski i Europy w Jiu-Jitsu. Pasjonat sportów walki, który z powodzeniem reprezentuje i promuje Powiat Garwoliński oraz cały kraj. Aktywnie włącza się w wiele wydarzeń kulturalnych, patriotycznych i społecznych. Promuje zdrowy tryb życia, wzmacnia, inspiruje i jednoczy młodych ludzi. Pomaga młodzieży w rozwijaniu talentów. Jako zapalony sportowiec wkłada dużo pracy i wysiłku w rozwijanie swoich umiejętności oraz utrzymania znakomitej kondycji. Z determinacją realizuje swoje cele i marzenia. Zdobywca Top Regionu – plebiscytu organizowanego przez Katolickie Radio Podlasie i portal Podlasie24.pl oraz tytułu Sportowca Powiatu Garwolińskiego.

Wniosek o nadanie tytułu złożyła Rada Gminy Górzno.

Tytuł nadaje się za wybitne osiągnięcia sportowe w kraju i za granicą, za wieloletnią działalność na rzecz popularyzacji oraz krzewienia idei sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Garwolińskiego. Trud wychowawczy, zaangażowanie i serce wkładane w pracę z dziećmi i młodzieżą.


W dziedzinie Kultura i Sztuka - Kapela Krzysztofa Staręgi

Kapela Krzysztofa Staręgi - Kapela jest grupą wielopokoleniową, trzon zespołu stanowią ojciec Krzysztof i syn Mariusz. Obecnie kapela gra w 5-osobowym składzie. W repertuarze mają marsze, walce, tanga, oberki, a także rozrywkową muzykę weselną. Muzycy chętnie sięgają po utwory dawnego Powiśla. Kapela ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Są laureatami Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, w XXIII konkursie kapel i śpiewaków ludowych regionów nadwiślańskich Powiślaki Mariusz Staręga otrzymał złote basy w kategorii solista-instrumentalista. Kapela bierze czynny udział w wielu wydarzeniach kulturalnych na terenie Powiatu Garwolińskiego i naszego regionu. Muzycy kapeli promują folklor, ocalają od zapomnienia dawne obrzędy i są wspaniałymi ambasadorami Powiatu Garwolińskiego.

Wniosek o nadanie tytułu złożyła Rada Powiatu Garwolińskiego.

Tytuł nadaje się za działalność artystyczną, pielęgnowanie, kultywowanie i szerzenie kultury regionalnej Powiatu Garwolińskiego. Za promocję folkloru, bycie ambasadorem Powiatu Garwolińskiego i ochronę dawnych tradycji i zwyczajów.

Serdecznie gratulujemy!