Przejdź do treści strony

Podsumowanie inwestycji w Powiecie Garwolińskim i gminach naszego powiatu - konferencja prasowa

W poniedziałek, 16 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Garwolinie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca działania inwestycyjne naszych samorządów ze środków budżetu państwa.

W konferencji uczestniczyli Senator RP Maria Koc, Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba, Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki, Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego Waldemar Trzaskowski, członkowie Zarządu Powiatu Garwolińskiego: Marta Serzysko, Jan Tywanek i Krzysztof Ośka, Wicestarosta Marek Ziędalski, Skarbnik Powiatu Jolanta Zawadka. Obecny byli wszyscy Wójtowie i Burmistrzowie 14 samorządów wchodzących w skład Powiatu Garwolińskiego.

Wielomilionowe inwestycje w naszym powiecie

Rok 2022 upłynął pod znakiem milionowych inwestycji. Nasz Powiat można powiedzieć jest jednym wielkim placem budowy – w każdej gminie i w całym powiecie garwolińskim podejmowane są wielkie inwestycje, a wszystko za sprawą wsparcia finansowego ze strony budżetu państwa i państwowych funduszy celowych.

Do Powiatu Garwolińskiego w I edycji Polskiego Ładu trafiło największe wsparcie na Mazowszu w wysokości 128 mln zł! W drugiej edycji otrzymaliśmy blisko 145 mln! Na inwestycje kanalizacyjne ponad 26 mln zł trafiło do naszych gmin. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na nasze ziemie trafiło ponad 17 mln zł! Łącznie ponad 300 mln zł trafiło do samorządów Powiatu Garwolińskiego!

- Inwestycje podejmowane przez samorządy świadczą, że pozyskane środki to najlepiej wydane pieniądze, które służą mieszkańcom i pozwalają zaspokoić potrzeby niezaspokajane od wielu lat. Podkreślała podczas konferencji Senator RP Maria Koc. Senator zaznaczyła, że dzięki prowadzonej polityce zrównoważonego rozwoju kraju możliwy jest rozwój właśnie takich mniejszych miejscowości i powiatów jak nasz. - Polska to nie tylko wielkie metropolie, ale przede wszystkim małe miejscowości, gminy, powiaty – tu wszędzie żyją ludzie, którzy potrzebują wsparcia.

Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak mówił, że polityka wsparcia samorządów będzie nadal kontynuowana, bo przynosi dobre efekty.

Pani Anna Kaszuba dziękowała zgromadzonym za dobrą współpracę na linii samorządy – urząd wojewódzki i zapowiedziała kolejne możliwości wsparcia.

Waldemar Trzaskowski Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego dziękował za otrzymane wsparcie i wszystkie podejmowane inwestycje w naszym powiecie, za determinację i wysiłek w pozyskiwaniu środków finansowych.

Jako gospodarz miejsca pierwszy podsumował działania inwestycje podejmowane w naszym powiecie w roku ubiegłym Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki.

Następnie głos zabrali Wójtowie i Burmistrzowie podsumowując inwestycje zrealizowane w swoich gminach. 

Konferencja była transmitowana na żywo. Nagrania dostępne są na naszym kanale YT oraz portalu społecznościowym.