Przejdź do treści strony

PODSUMOWANIE ROKU 2022

BUDUJEMY DROGI

– Każdy z nas korzysta z powiatowych dróg. Jako kierowca, pasażer, pasażer autobusu, pieszy czy rowerzysta. Dobra nawierzchnia, dobrze zaprojektowane skrzyżowanie, chodnik czy ścieżka rowerowa to nie tylko kwestia komfortu – mówi starosta Mirosław Walicki – To przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Szukamy różnych możliwości, by pozyskiwać pieniądze na inwestycje drogowe. Otrzymaliśmy rekordowe fundusze z Rządowego Programu Polski Ład, w edycji I – 17 mln dofinansowania, w edycji II – 15 mln zł, a w III edycji – 8 mln zł. Polski Ład to ogromne środki dla samorządów na realizację inwestycji drogowych, kanalizacyjnych, oświatowych i wiele innych – to środki na konkretne zadania, dzięki którym możliwy jest rozwój Wschodniego Mazowsza, możliwy jest nasz rozwój. Oprócz Polskiego Ładu pozyskaliśmy dofinansowania także z innych programów rządowych. Przez ostatnie 3 lata udało się zainwestować w drogi więcej niż przez minione 20 lat samorządu powiatowego. To dla naszego powiatu skok cywilizacyjny, powstają kolejne kilometry dróg, ciągów pieszo-rowerowych czy chodników we wszystkich gminach naszego powiatu.

INWESTUJEMY W NASZYM POWIECIE

Na terenie Powiatu Garwolińskiego działa Ośrodek Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno” w ramach którego funkcjonują dwie placówki: opiekuńczo – wychowawcza typu interwencyjnego na 30 miejsc oraz socjalizacyjnego na 5 miejsc. W roku 2021 powiat rozpoczął budowę nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej. W tym roku budowa została zakończona. Powstało 14 miejsc dla dzieci i młodzieży do czasowego pobytu i opieki. Koszt inwestycji to blisko 3,47 mln zł.  Na zadanie Powiat Garwoliński otrzymał milion złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kompleks sportowy zarządzany przez Powiatowy Ośrodek Sportu-Hotel Miętne przy ul. Głównej 45 wzbogacił się w nowoczesną halę pneumatyczną, która „okrywa” w  chłodnych miesiącach  boisko piłkarskie o wymiarach 100 na 65m.  Hala wyposażona została w system grzewczo – nadmuchowy oraz oświetlenie. Zadanie o wartości 2,24 mln zł zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Budowy Zadaszeń Boisk Piłkarskich – edycja pilotażowa 2020.

Budowa Terenowego Oddziału w Garwolinie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stała się faktem! Rada Powiatu Garwolińskiego pod koniec 2021 r. wyraziła zgodę na zbycie działki o pow. 0,2068 ha Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Warszawie pod budowę terenowego Oddziału w Garwolinie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Działka ta znajduje się w pobliżu budynku szpitala powiatowego i była własnością powiatu. Realizacja tej inwestycji będzie zatem swoistym oddaniem hołdu i podziękowaniem dla wszystkich Honorowych Krwiodawców, którzy w bezinteresownym geście przekazują to, co mają najcenniejsze dla ratowania ludzkiego życia. Budowa trwa!

Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie jest jednym z priorytetów powiatu. W 2018 roku Rada Powiatu podjęła decyzję o przeznaczeniu terenu pod budowę nowej strażnicy. Przekazano dwie działki o łącznej powierzchni blisko 1,5 ha, które leżą w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej o wartości blisko 2 mln zł. W kwietniu 2022 r. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie inwestycji budowlanych PSP przewidzianych do realizacji w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 - 2025”. Jest w nim budowa garwolińskiej strażnicy. Kosztorys budowy opiewa na 20 mln zł. Także w 2022 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie otrzymała nową łódź ratowniczą z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową oraz dodatkowym wyposażeniem, by nieść jeszcze lepszą pomoc potrzebującym w zagrożeniu. 

W 2022 r. zakończyliśmy kompleksową modernizację hali sportowej w Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie. Ponad 1,5 mln zł pochłonęła ta inwestycja, z czego 720 tys. zł pozyskaliśmy z programu „Sportowa Polska”.

- Kompleksowa modernizacja hali znacznie poprawi warunki infrastruktury sportowej. Będzie służyć uczniom do realizacji zajęć wychowania fizycznego, pomoże w aktywnym spędzaniu czasu, umożliwi współzawodnictwo sportowe podczas organizowanych w placówce zawodów. Będzie wykorzystywana podczas apeli i uroczystości szkolnych – mówił Wicestarosta powiatu Marek Ziędalski.

W 2022 r. w naszym powiecie ruszył system opieki telemedycznej dla kobiet w ciąży. Popularne KTG - czyli monitoring pracy dziecięcego serca, to jedno z podstawowych badań, które powinny wykonywać kobiety w ciąży. Mieszkanki Powiatu Garwolińskiego mają teraz do niego łatwiejszy dostęp, wykonują je samodzielnie w domu i co ważne - za darmo. Wszystko to dzięki  współpracy 13 samorządów gminnych, Powiatu Garwolińskiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie oraz firmy Carebits. Podpisany program to wspólne wsparcie dla naszych mieszkanek spodziewających się dziecka – to wspaniała inicjatywa – pierwsza na Mazowszu i jedna z niewielu w Polsce!

Inwestujemy z nowoczesny sprzęt medyczny w powiatowym szpitalu. W lutym oficjalnie przekazano wart miliony złotych nowoczesny sprzęt, w tym 64-rzędowy aparat tomografii komputerowej, aparat RTG - ramię "C" na blok operacyjny, wysokospecjalistyczny aparat USG do pracowni USG oraz aparat przyłóżkowy USG dla Oddziału Intensywnej Terapii. W 2022 r.  dokonaliśmy zakupu aparatu rezonansu magnetycznego – MR (1,5T) wartego blisko 4,8 mln zł.  Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zapewni ona Mieszkańcom Powiatu Garwolińskiego dostęp do wysokiej jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego i specjalistycznego.

Powiat Garwoliński w 2022 roku otrzymał ponad 8 mln zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 75 linii autobusowych o łącznej długości 2 175 km. Dzięki temu możliwe jest  przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych,  a nasi Mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości mogą dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.

POMAGAMY SPOŁECZEŃSTWU

W 2022 r. objęliśmy wsparciem finansowym 133 dzieci, umieszczonych w 86 rodzinach zastępczych oraz 39 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Garwolińskiego oraz 6 dzieci w placówkach funkcjonujących poza Powiatem Garwolińskim. promujemy rodzicielstwo zastępcze, a w 2022 r. udało się pozyskać 4 nowe niezawodowe rodziny zastępcze. Wiemy jak ważne jest wsparcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tej kwestii, integracja, szkolenia, doradztwo, stąd organizowane szkolenia dla rodzin zastępczych, czy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, mający na celu podziękowanie wszystkim rodzinom zastępczym za trud i poświęcenie w opiece i wychowaniu powierzonych im dzieci.

 

POWIAT GARWOLIŃSKI SOLIDARNY Z UKRAINĄ

Ten rok, a przynajmniej jego pierwszą połowę zdominowała agresja Rosji na Ukrainę i spontaniczna pomoc, jaką mieszkańcy naszego regionu organizowali dla uchodźców i ogarniętej wojną Ukrainy.  Władze Powiatu Garwolińskiego, nasi Parlamentarzyści, a przede wszystkim Mieszkańcy włączyli się w szerokim zakresie w pomoc Ukraińcom, zarówno Uchodźcom jak i tym, którzy za naszą granicą walczą o wolność swojego kraju. W kulminacyjnym momencie w naszym powiecie przebywało 2000 uchodźców wojennych, z czego 300 w ośrodkach zorganizowanych przez powiat. Zorganizowaliśmy dwa miejsca – Hotel Miętne i Dworek Miętne. Trafiły tam głównie kobiety i dzieci. Dziękujemy za Wasze otwarte serca i chęć niesienia pomocy!

EDUKUJEMY POPRZEZ DZIAŁANIE

Powiat Garwoliński oferuje kształcenie w siedmiu szkołach zlokalizowanych w Garwolinie, Żelechowie, Sobolewie i Miętnem. Są wśród nich licea, technika i branżowe szkoły I stopnia kształcące w różnych zawodach. Podkreślamy i doceniamy wartość dobrej edukacji. Dlatego też zabiegamy i pozyskujemy środki na rozwój naszych szkół, a tym samym rozwój uczniów. Doceniamy najlepszych uczniów przyznając każdego roku stypendia naukowe, a stypendiami sportowymi doceniamy najlepszych naszych sportowców.

W roku 2022:

- Pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach

- Zakupiliśmy książki i wyposażenie do bibliotek szkolnych

- Kontynuujemy jako partner projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

- Siedem szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński realizowało zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Uniwersytety Ludowe”

- Kontynuujemy realizację projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”

- Kontynuujemy realizację projektu „Zawodowcy na start - bis”

- Cztery szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Garwoliński brały udział w projektach wyjazdów zagranicznych dla uczniów i nauczycieli w ramach programu ERASMUS+ lub POWER

- Siedem szkół ponadpodstawowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przyłęku oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Trzciance wzięło udział w projekcie „Poznaj Polskę”

- zakupiliśmy podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych specjalnych

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Garwolinie realizowała zajęcia Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

WYDARZENIA PATRIOTYCZNE, KULTURALNE I SPORTOWE

W zeszłym roku zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy i sfinansowaliśmy około 30 wydarzeń kulturalnych i sportowych. Zapraszaliśmy do wspólnego świętowania naszych Narodowych Świąt, pamiętaliśmy o rocznicach, podtrzymywaliśmy pamięć i kształtowaliśmy patriotyzm. Wspólnie bawiliśmy się podczas Festiwalu Etnograficznego Powiatu Garwolińskiego, który kolejny raz odniósł sukces i przyciągnął rzesze Mieszkańców naszego powiatu i gości. Dziękowaliśmy za plony podczas dożynek powiatowo-gminnych, czy dożynek wojewódzkich. Zapraszaliśmy na wspólne spotkania nasze gospodynie z KGW, bowiem Powiat Garwoliński Kołami Gospodyń Wiejskich stoi, naszych wspaniałych Sołtysów, czy wreszcie przesympatycznych naszych najstarszych Mieszkańców - Seniorów. Strażacy musieli zmierzyć się w zawodach sportowo-pożarniczych, samorządowcy rywalizowali podczas zmagań sportowych w piłkę nożną i siatkową, wyłoniliśmy najlepszych tenisistów, pływaków, szachistów, piłkarzy, biegaczy, kolarzy – bo w Powiecie Garwolińskim stawiamy na sport.

UŁATWIAMY ZAŁATWIANIE SPRAW

Chociaż bardzo miło jest nam gościć mieszkańców w urzędzie, dążymy do tego aby nasza obsługa była coraz sprawniejsza. Dlatego coraz więcej rzeczy można u nas załatwić bez konieczności przychodzenia do urzędu. Poprzez nasz serwis mapowy można wygenerować mapę zasadniczą, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Informacje o transakcjach z rejestru cen i wartości można natomiast zakupić poprzez portal dla rzeczoznawców majątkowych.

Najwięcej Interesantów obsługiwanych jest w Wydziale Komunikacji. By skrócić czas oczekiwania na załatwienie sprawy od 2022 roku istnieje możliwość zarezerwowania wizyty w Wydziale Komunikacji przez Internet. Co więcej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Mieszkańców, którzy nie zawsze są w stanie przybyć do urzędu w tygodniu, Wydział Komunikacji otwarty jest w każdą trzecią sobotę miesiąca. Zapraszamy!

Staramy się być jak najbliżej naszych mieszkańców i ich problemów. Słuchamy, które drogi są dla nich istotne, sprawdzamy, które mają największe natężenie ruchu, które są niebezpieczne, a które będą potrzebne w niedalekiej przyszłości. Sięgamy po różne programy i rozwiązania, które wspomogą naszych niepełnosprawnych mieszkańców i ich opiekunów. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, dotujemy wydarzenia kulturalne i sportowe. Usprawniamy także obsługę mieszkańców tak, aby codzienny kontakt z nami był łatwy i komfortowy.

Dziękujemy Zarządowi i Radzie Powiatu Garwolińskiego za wsparcie wszelkich pomysłów i inicjatyw. Dziękujemy samorządom miejskim i gminnym za bardzo dobrą i owocną współpracę.

Wkraczamy w rok 2023, do którego podchodzimy z optymizmem i wielkimi nadziejami, o czym świadczy chociażby budżet zaplanowany na kwotę ponad 206 mln zł, w tym zadania inwestycyjne na blisko 60 mln zł, dzięki którym nasz Powiat nadal będzie rozwijał się i będzie ważnym miejscem nie tylko na mapie Mazowsza, ale również kraju.  Jestem pewny, że razem uda nam się z powodzeniem zrealizować zaplanowane zadania, przez co nasz Powiat nadal będzie się rozwijał, czego sobie i Mieszkańcom Ziemi Garwolińskiej z całego serca życzymy.