Przejdź do treści strony

Powiat Garwoliński wśród liderów inwestycyjnych

Powiat Garwoliński w rankingu opublikowanym przez „Wspólnotę” – ogólnopolskie pismo samorządu terytorialnego uplasował się na 109 miejscu wśród 314 powiatów w całej Polsce.

W porównaniu z poprzednim rankingiem jest to awans o 134 miejsca.

To najważniejsze coroczne zestawienie prezentujące aktywność inwestycyjną samorządów. Wyniki rankingu pokazują liderów inwestycji, którzy zaangażowali najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia mieszkańców.

W latach 2020 – 2022 zainwestowaliśmy 271,99 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dla naszego powiatu jest to najlepsza pozycja w tym rankingu od kilku lat. Wzrost wydatków na inwestycje wiąże się bezpośrednio z pozyskanymi środkami, głównie z funduszy rządowych.

Jedną z znaczących inwestycji prowadzonych przez powiat garwoliński była modernizacja 9 odcinków dróg na terenie 8 gmin. Wartość zadania to 32 mln zł.