Przejdź do treści strony

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie połączone z uroczystym oddaniem do użytku zmodernizowanej hali sportowej. Kompleksowa modernizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 720 tys. zł z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakresie wspierania rozwoju lokalnej i powszechnej infrastruktury sportowej "Sportowa Polska". Całość inwestycji kosztowała blisko 1,5 mln zł.

Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki na ręce Dyrektor Szkoły Ewy Flagi złożył serdeczne gratulacje i podziękował za zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju szkoły i edukacji wychowanków.

Życzenia i gratulacje z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyli obecni goście: Senator RP Maria Koc, Dyrektor Delegatury Kuratorium w Siedlcach Adam Skup, Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego w Garwolinie Halina Poszytek oraz Radny Sejmiku Mazowieckiego Krzysztof Żochowski. W imieniu Teresy Wargockiej – Poseł na Sejm RP list odczytała Elżbieta Woźniak-Sionek.

W trakcie wydarzenia zostały wręczone dyrektorom szkół i nauczycielom nagrody Starosty Powiatu Garwolińskiego w uznaniu za wzorową realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz uzyskiwane wyniki nauczania i zaangażowanie w pracę zawodową. Nagrody otrzymali:

🔸 Pani Ewa Flaga- dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Garwolinie:

🔸Pani Izabela Odziemczyk – Dadas - nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Garwolinie:

🔸Anna Gruszczyńska - nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Garwolinie:

🔸Pani Dorota Mucha – nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Garwolinie:

🔸Pan Dariusz Wiącek – nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Garwolinie:

🔸Pan Dariusz Zegadło - nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  w Garwolinie:

🔸Pani Marzena Tudek - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

🔸Pan Tomasz Turek -  wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

🔸Pani Agnieszka Stanaszek – nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

🔸Pani Agnieszka Szyszkowska – nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

🔸Pan Sławomir Miernicki – nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

🔸Pan Mariusz Owczarczyk- nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

🔸Pani Joanna Ostrowska - dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

🔸Pani Mariola Kostyra - Talarek - wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

🔸Pani Emilia Piętka - nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

🔸Pani Lilla Nawrocka- dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

🔸Pani Katarzyna Piesio - nauczyciel Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

🔸Pani Zofia Pikulska - Matryba – nauczyciel Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

🔸Pani Wiktoria Sieradzka - nauczyciel Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

🔸Pani Ewa Tomaszewska -nauczyciel Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

🔸Pan Leszek Urawski - dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie

🔸Pani Marta Głodała – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie

🔸Pani Sylwia Tomaszek - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie

🔸Pan Jacek Mucha  – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im.  Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie

🔸Pani Edyta Odziemczyk - nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im.  Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie

🔸Pan Adam Kalata – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im.  Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie

🔸Pan Wojciech Mosior – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im.  Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie

🔸 Pani Monika Tarczyńska – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Garwolinie

🔸Pani Katarzyna Gągała – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Trzciance

🔸Pani Katarzyna Naber –nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Trzciance

🔸Pan Waldemar Kuszmierek– dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przyłęku

🔸Pani Melania Domarecka - nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przyłęku

Całość spotkania uświetnił występ artystyczny uczniów z klas pierwszych pod kierunkiem Pani Łucji Tobiasz oraz Małgorzaty Biernackiej.

Dziękujemy wszystkim obecnym za wspólne świętowanie