Przejdź do treści strony

Powiatowy Dzień Seniora - Seniorzy na spotkaniu w Garwolinie!

W każdej gminie naszego powiatu Seniorzy tworzą aktywne grupy społeczne, dlatego po raz kolejny w naszym powiecie, przy współpracy KPP Garwolin i Powiatu Garwolińskiego w czwartek, 20 października, zorganizowany został Powiatowy Dzień Seniora. W organizację włączyli się również samorząd Miasta Garwolin, Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem, Powiatowy Ośrodek Zarządzania Lokalami w Miętnem, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Garwolinie, ZUS w Garwolinie.

Osoby w wieku 50+ mogły się spotkać, wysłuchać ciekawych prelekcji, poznać wzajemnie i po prosto spędzić razem czas!

Około 200 osób zgromadziło się w Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie reprezentując Seniorów poszczególnych gmin Powiatu Garwolińskiego. Gości przywitała podkom. Danuta Kalinowska (KPP Garwolin) oraz Grażyna Makulec (Klub Seniora Garwolin). Do Seniorów najlepsze życzenia skierowali Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie nadkom. Janusz Mularski, Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego Marek Ziędalski  oraz Dyrektor Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie Jarosław Kargol. Wicestarosta przekazał zebranym list i pozdrowienia od Senator RP Marii Koc. Jak wszyscy zgodnie podkreślali – Seniorzy to jedna z najbardziej aktywnych grup w naszym powiecie, są aktywni, zaangażowani, włączają się w szereg inicjatyw, a ich żywiołowej energii i optymizmu może pozazdrościć niejeden młody człowiek.

Na scenie wystąpiły najmłodsi mieszkańcy naszego powiatu – Dzieci ze Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Garwolinie oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów z Miastkowa Kościelnego. W pięciu blokach tematycznych odbyły się krótkie prelekcje dot. szeroko pojmowanego bezpieczeństwa zdrowia i życia Seniorów. Prelegentami byli: podkom. Danuta Kalinowska, Beata Lipińska, Renata Liszewska, podkom. Emilia Kosma oraz Izabela Kozłowska. Projekcja filmu "Plan B" w reżyserii Kingi Dębskiej dopełniła część spotkania na sali kinowej. Następnie przy poczęstunku i kawie Seniorzy mogli się poznać i porozmawiać.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia, ale przede wszystkim dziękujemy wszystkim seniorom, którzy zechcieli zaszczycić nas swoją obecnością. Pokazali Państwo, że należy robić dla Was takie wydarzenia, gdyż Wasza ogromna energia i radość życia są wzorem dla nas wszystkich!