Przejdź do treści strony

Powiatowy Dzień Sołtysa za nami

W poniedziałek 27 marca 2023 roku aula ZS w Miętnem zapełniła się Sołtysami i Samorządowcami z terenu Powiatu Garwolińskiego. Blisko 150 osób odpowiedziało na zaproszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego  Mirosława Walickiego i Senator RP Marii Koc, by wspólnie celebrować Powiatowy Dzień Sołtysa.

Sołtys to bardzo ważna społecznie funkcja – to wręcz powołanie. Misja ta przypada prawdziwym liderom wiejskich społeczności, osobom z autorytetem, energią, pasją  i osiągnięciami. Osobą, które znają dobrze lokalne wyzwania, przejmują się dobrem wspólnym, a jednocześnie rozumieją ludzi, potrafią ich wysłuchać, zachęcić do aktywności – mówił podczas spotkania Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego Marek Ziędalski.

Powiatowy Dzień Sołtysa stał się doskonałą okazją do podziękowań Paniom Sołtyskom i Panom Sołtysom za ich służbę i pracę na rzecz Mieszkańców. Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki dziękował przede wszystkim za czas, który Sołtysi każdego dnia poświęcają dla lokalnej społeczności.

Senator Maria Koc nawiązała do bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie, do rządowych działań podejmowanych w odniesieniu do polskiej wsi i polskiego rolnika. Przez ostatnie lata możemy zaobserwować jak pięknieją nasze obszary wiejskie, dzięki inwestycjom drogowym, inwestycjom w oświatę, środowisko, kulturę.

Obecny na spotkaniu Poseł na Sejm RP Maciej Górski poruszał ważne kwestie dotyczące środowisk wiejskich: związane z dopłatami, wyrównaniami i pomocą państwa dla rolników.

O zmianach dotyczących zasad przyznawania płatności bezpośrednich w 2023 roku, zmianach ustawy o systemie rejestracji zwierząt i pozostałych działaniach realizowanych przez ARiMR w 2023 r mówił Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Garwolinie Marcin Jaroń, natomiast Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Andrzej Koszutski przedstawił aktualności
w ubezpieczeniach społecznych rolników.

Spotkanie w jednym miejscu stało się doskonałą okazją do rozmów o ważnych kwestiach dotyczących środowisk wiejskich, o osiągnięciach, pomysłach czy potrzebach gospodarzy, ale także świetną integracją lokalnej społeczności – ludzi, którzy każdego dnia z zaangażowaniem czynnie biorą udział w życiu swojego środowiska.

Fantastyczne zakończenie wieczoru zagwarantowało muzyczne show „Trzech Tenorów i …. Kobieta”.

W trakcie koncertu usłyszeliśmy porywające pieśni neapolitańskie, niezapomniane piosenki z musicali oraz popisy tenorowe oparte na doskonale znanych przebojach z gatunku muzyki rozrywkowej.  Wykonawcami byli wspaniali tenorzy Dariusz Pietrzykowski, Przemysław Radziszewski, Romuald Spychalski oraz Anna Spychalska. Niestandardowe, nieoczywiste aranżacje muzyczne stworzone przez Mistrza Fortepianu Marcina Janiszewskiego sprawiły, że koncert był niepowtarzalny.  Solidną dawkę humoru i świetną zabawę zapewnił prowadzący koncert Ryszard Nowaczewski.

Dziękujemy Krajowej Grupie Spożywczej za wsparcie naszego wydarzenia, Zespołowi Szkół w Miętnem za nieocenioną pomoc przy jego  organizacji. A przede wszystkim dziękujemy wszystkim Sołtysom z Powiatu Garwolińskiego za to wspólne spotkanie i obecność w Miętnem!