Przejdź do treści strony

Pożegnanie klas maturalnych w Powiecie Garwolińskim

W piątek, 28 kwietnia 2023 r. 922 uczniów siedmiu szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński oficjalnie zakończyło naukę w szkole średniej.

Były nagrody dla najlepszych Uczniów, gratulacje dla Rodziców i mnóstwo wzruszeń. Najstarsza Młodzież ze szkół średnich zakończyła już pewien etap w swoim życiu. Jeszcze tego nie wie, ale po latach wciąż będzie z sentymentem wspominać lata spędzone w szkolnych ławach!

W wyjątkowych uroczystościach zakończenia klas maturalnych wzięli udział przedstawiciele Samorządu Powiatu Garwolińskiego, Radni Powiatowi, dyrekcje i nauczyciele szkół, Rodzice i całe społeczności szkolne.

Przedstawiciele Samorządu Powiatu Garwolińskiego przekazali gratulacje za osiągnięte wyniki w nauce oraz złożyli podziękowania Rodzicom i Nauczycielom za trud codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Życzyli Absolwentom powodzenia na egzaminie maturalnym, a uczniom z najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły przekazali pamiątkowe dyplomy gratulacyjne, nagrody książkowe oraz upominki.

Wyróżnienia dla najlepszych uczniów

Listy gratulacyjne oraz nagrody dla najlpszych uczniów w szkołach otrzymali:

Eliza Zalech – Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

Alicja Urbaniak – Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

Piotr Zalewski – Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie

Iga Drzazga – I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

Julia Wojda – Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

Marta Grabowiecka – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie

Sylwia Kędziorek – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie

Julia Wdowiak – Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie

Grzegorz Iwaniec – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie