Przejdź do treści strony

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Garwolińśkiego do 2030 roku

Nadrzędnym celem opracowania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Garwolińskiego do roku 2030” (dalej POŚ) jest przeprowadzenie analizy obecnego stanu środowiska naturalnego powiatu oraz określenie kierunków działań bieżących i długofalowych samorządu w zakresie ochrony środowiska.

  • Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Garwolińskiego do 2030 r.