Przejdź do treści strony

Przegląd Muzyki Ludowej już 6 sierpnia w Miętnem!

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem zaprasza ludowe kapele śpiewacze (w tym KGW), solistów-instrumentalistów grających na tradycyjnych instrumentach do wzięcia udziału w PRZEGLĄDZIE MUZYKI LUDOWEJ "Na Ludową Nutę", który odbędzie się w dniu 06.08.2023r. w Miętnem podczas II FESTIWALU ETNOGRAFICZNYM POWIATU GARWOLIŃSKIEGO.

Zgłoszenia pod nr 660 048 799 do 21.07.2023r.

Szczegóły w Regulaminie.

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2023

Cel Przeglądu

1.         Popularyzacja lokalnej muzyki i kultury ludowej.

2.         Upowszechnienie wiedzy o dawnych tradycjach naszego regionu.

3.         Podnoszenie poziomu tradycyjnej twórczości muzycznej w regionie.

4.         Doznania artystyczne i integracja w duchu folkloru.

5.        Ochrona cennego rodzimego dziedzictwa kulturowego w celu przekazania tych wartości następnym pokoleniom.

Założenia Organizacyjne

1.         Organizator: Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem,

            Miętne ul. Główna 55, 08-400 Garwolin.

 

2.         Termin: 6 sierpnia 2023 r. (niedziela).

            Przegląd odbędzie się podczas II Festiwalu Etnograficznego Powiatu Garwolińskiego.

            Godziny przewidywane: 13.30 – 14.50

 

3.         Miejsce: plac przy ZS Miętne.

            Miejsce odbywania się II Festiwalu Etnograficznego Powiatu Garwolińskiego.

 

4.         W przeglądzie mogą uczestniczyć:

   - ludowe zespoły śpiewacze (w tym Koła Gospodyń Wiejskich)

   - soliści – instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach (w tym również harmonia i  akordeon.

 

5. Czas i zakres prezentacji:

- soliści – instrumentaliści; wykonanie dwóch utworów z repertuaru muzyki ludowej,

- zespoły śpiewacze; wykonanie dwóch piosenek/przyśpiewek ludowych. Możliwość                     

  podkładu muzycznego audio lub z tradycyjnych instrumentów ludowych,

- zaleca się prezentacje melodii oraz piosenek/przyśpiewek ludowych popularnych  na terenie Powiatu Garwolińskiego.

 6. Uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

7. Wykonawcy przyjeżdżają i uczestniczą w Przeglądzie na własny koszt.

Zgłoszenia

1.Zgłoszenia oraz informacje szczegółowe pod numerem telefonu: 660-048-799 albo osobiście  w siedzibie Organizatora: Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem, ul. Główna 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

2. Termin zgłoszenia do przeglądu upływa 21 lipca 2023 r.

3. W przeglądzie przewidziano możliwość 8 występów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Regulamin Przeglądu Muzyki Ludowej II Festiwal Etnograficzny
Regulamin​_Przeglądu​_Muzyki​_Ludowej​_II​_Festiwal​_Etnograficzny.pdf 0.15MB
Regulamin Przeglądu Muzyki Ludowej II Festiwal Etnograficzny
Regulamin​_Przeglądu​_Muzyki​_Ludowej​_II​_Festiwal​_Etnograficzny.docx 0.08MB