Przejdź do treści strony

Przekazanie samochodu dla WTZ Miętne

 W środę 12 października 2022 roku nastąpiło uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Miętnem.

To 9 miejscowy bus marki Ford Transit, z dwoma miejscami dostosowanymi do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Miętnem został dofinansowany przez Powiat Garwoliński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 105 000 zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Oprócz środków PFRON, Powiat Garwoliński przeznaczył środki własne w wysokości 10 000 zł, udzielając pomocy dla TPD w uiszczeniu koniecznego wkładu własnego w zakupie samochodu.

Dofinansowania udzieliły również Gminy, z których pochodzą uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Miętnem i są codziennie dowożeni na zajęcia do placówki ze swoich miejscowości. To Gmina Borowie, Miasto Garwolin, Gmina Garwolin, Gmina Górzno, Gmina Łaskarzew, Miasto i Gmina Pilawa, Gmina Wilga.

W uroczystości przekazania nowego samochodu oprócz kierownictwa, pracowników oraz wychowanków, rodziców uczestniczyli także przedstawiciele władz powiatu, gmin, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i sponsorzy.

- Życzymy drodzy podopieczni, aby ten samochód służył Wam jak najlepiej. Aby wszystkie wasze podróże odbywały się w sposób niezwykle bezpieczny i zawsze żebyście byli w stanie dotrzeć bezpiecznie do celu, do miejsca przeznaczenia. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, niech się dobrze prowadzi, niech służy jak najlepiej i niech Wam się bezpiecznie podróżuje – mówił podczas uroczystości wicestarosta Marek Ziędalski.

Piękne występy uczestników WTZ uświetniły uroczystość. Słowa podziękowania kierujemy na ręce pani kierownik Katarzyny Wawer oraz wszystkich zaangażowanych w zorganizowanie tak pięknej uroczystości.

Zakup nowego samochodu w znaczący sposób zmniejsza bariery transportowe uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Miętnem, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i poczucia komfortu podczas wykonywanych przewozów. Dysponowanie nowym samochodem otwiera też nowe możliwości dowozu uczestników na zajęcia i wydarzenia poza placówką.