Przejdź do treści strony

Rekordowy budżet na rok 2024 jednogłośnie przyjęty!

Za budżetem 21 Radnych

21 grudnia 2023 r.  Rada Powiatu Garwolińskiego jednogłośnie przyjęła budżet na rok 2024.  Za rekordowym budżetem opowiedziało się 21 Radnych. Wydatki na inwestycje zaplanowano na kwotę blisko 63 mln zł., zaś cały budżet na kwotę 237 mln zł.

62,7 mln zł na inwestycje

Rok 2024 będzie rokiem wyjątkowym, bowiem wydatki na inwestycje zaplanowano na poziomie niespotykanym w dotychczasowej historii Powiatu Garwolińskiego, przekraczające kwotę 62,7 mln zł.

W 2024 będziemy inwestować zarówno w drogi, jak i w placówki oświatowe, naszą bazę sportową  oraz edukacyjną, jak również wesprzemy lokalny transport zbiorowy.

Prawie 52 mln zł samorząd przeznaczy na drogi. Połowa tej kwoty to duża inwestycja polegająca na przebudowie drogi powiatowej od granicy gminy Garwolin w kierunku Górzna (26,9 mln zł). 15,6 mln zł pochłonie przebudowa drogi między Wolą Rębkowską a Miętnem. Na poprawę spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów zapisano 3,5 mln zł. Chodnik w Uninie i Goździku (gm. Górzno) to kolejne 2,5 mln zł. Kolejny etap projektowania mostu na Wiśle będzie kosztować 2,7 mln zł.

Na budowę strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na terenie GSAG powiat przeznaczył 6,5 mln zł. Milion złotych zapisano na remont dworu w Miętnem.

Samorząd planuje także inwestycje oświatowe. Remont hali basenowej w ZS w Miętnem oraz sali gimnastycznej w ZS nr 2 w Garwolinie ma kosztować 2 mln zł. Milion złotych zapisano na budowę hali sportowej w Żelechowie, 120 tys. zł na modernizację hali sportowej w Sobolewie, 90 tys. zł na budowę dojścia do budynku oraz parkingów przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Miętnem, a 70 tys. zł na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy SOSW w Trzciance.

"Mimo trudnego okresu planujemy nowe inwestycje oraz kontynuujemy już rozpoczęte. Dążymy do tego, aby nasz powiat był miejscem przyjaznym środowisku naturalnemu, przyciągającym inwestorów i przede wszystkim atrakcyjnym dla mieszkańców.
Dziękuję Pani Skarbnik Jolancie Zawadce za pracę jaką włożyła w przygotowanie projektu budżetu. Dziękuję Koleżance i Kolegom z Zarządu Powiatu za pracę w konstrukcji przyszłorocznego budżetu. Szczególne podziękowania kieruje dla wszystkich Radnych, którzy na merytorycznych komisjach włączyli się w prace nad przedłożonym projektem. Jestem przekonany, że nasza wspólna praca będzie skutkować dalszym dynamicznym rozwojem Powiatu Garwolińskiego." - podsumował Starosta Mirosław Walicki podczas omawiania budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024.