Przejdź do treści strony

Rusza kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie

Kwalifikacja wojskowa 2022

W okresie od 19 kwietnia do 24 maja 2022 r.  w Powiecie Garwolińskim zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia
2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w roku 2003;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1998–2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  1. kobiety urodzone w latach 1998–2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Harmonogram kwalifikacji

Wszystkie osoby podlegające wezwaniu do kwalifikacji otrzymają imienne wezwania
z urzędów miast i gmin. Harmonogram stawiennictwa do kwalifikacji w roku 2022 wygląda następująco:

19 - 22 kwiecień - Miasto Garwolin,

22 kwiecień - Gmina Wilga,

25 - 26 kwiecień - Gmina Żelechów,

26 - 27 kwiecień - Gmina Trojanów,

28 - 29 kwiecień, 9 maj - Gmina Garwolin,

9 - 10 maj - Gmina Sobolew,

11 maj - Gmina Łaskarzew,

12 maj - Gmina Górzno,

13, 16 maj - Gmina Maciejowice,

16,17 maj - Gmina Miastków Kościelny,

17 - 19 maj - Miasto i Gmina Pilawa,

19 maj - Gmina Parysów,

20 maj - Miasto Łaskarzew,

23 maj - Gmina Borowie,

24 maj – kobiety.

Materiały

Klauzula informacyjna
klauzula​_informacyjna.docx 0.02MB