Przejdź do treści strony

Rusza kwalifikacja wojskowa w naszym powiecie

Kwalifikacja wojskowa 2024

 

W okresie od 25 marca do 30 kwietnia 2024 r. w Powiecie Garwolińskim zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w roku 2005;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2022 i 2023:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 1. kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
 3. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
 4. kobiety urodzone w latach 1997–2005, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
 6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Harmonogram kwalifikacji

 

Wszystkie osoby podlegające wezwaniu do kwalifikacji otrzymają imienne wezwania z urzędów miast i gmin.
Harmonogram stawiennictwa do kwalifikacji w roku 2024 wygląda następująco:

Gmina Borowie  29 kwietnia 2024 r.

Miasto Garwolin  25 - 27 marca 2024 r., 2 i 3 kwietnia 2024 r.

Gmina Garwolin 5-10 kwietnia 2024 r.

Gmina Górzno  12 i 15 kwietnia 2024 r.

Miasto Łaskarzew 26 kwietnia 2024 r.

Gmina Łaskarzew 17 i 18 kwietnia 2024 r.

Miasto i Gmina Maciejowice 23 – 25 kwietnia 2024 r.

Gmina Miastków Kościelny 23 kwietnia 2024 r.

Gmina Parysów 25-26 kwietnia 2024 r.

Miasto i Gmina Pilawa 18-22 kwietnia 2024 r.

Gmina Sobolew  10-11 kwietnia 2024 r.

Gmina Trojanów 3-4 kwietnia 2024 r. 

Gmina Wilga 12 kwietnia 2024 r.

Miast i Gmina Żelechów  16 i 17 kwietnia 2024 r.