Przejdź do treści strony

Środki finansowe dla Powiatu Garwolińskiego z WFOŚiGW

Modernizacja oświetlenia i wymiana źródeł ciepła, zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody oraz usuwanie azbestu – to projekty, które dofinansuje na terenie powiatu garwolińskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Fundusz przeznaczy na ten cel blisko 3,5 mln zł. Umowy z beneficjentami zostały podpisane w obecności Parlamentarzystów w poniedziałek 29 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Garwolinie.

W spotkaniu uczestniczyli Wicepremier Henryk Kowalczyk, Senator RP Maria Koc, Parlamentarzyści: Iwona Kurowska i Grzegorz Woźniak, Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka, dyrektor wydziału zamiejscowego WFOŚiGW w Siedlcach Agnieszka Kiliańczyk, Wójtowie, Burmistrzowie, Skarbnicy miast i gmin z Powiatu Garwolińskiego, Druhowie z OSP Miętne, Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Maciejowicach ks. Andrzej Jaczewski. Powiat reprezentowali Mirosław Walicki - Starosta Powiatu Garwolińskiego, Marek Ziędalski - Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego oraz Skarbnik Jolanta Zawadka.

- Gratuluję wszystkim tym, którzy składali wnioski, życzę dobrego wykorzystania z pożytkiem dla mieszkańców miast i gmin Powiatu Garwolińskiego – powiedział na wstępie konferencji Wicepremier Henryk Kowalczyk.

Gratulacje popłynęły także od Maria Koc - Senator RP, która zaznaczyła, że pozyskane dzisiaj dotacje zostaną przeznaczone na działania ekologiczne – bardzo potrzebne, o które samorządowcy wielokrotnie zabiegali. Gratulacje i podziękowania za aktywność przekazali również posłowie Iwona Kurowska i Grzegorz Woźniak.

Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki – gospodarz miejsca – wyraził ogromną radość z tego, że po raz kolejny sala konferencyjna w Starostwie Powiatowym w Garwolinie może być świadkiem przekazania milionów złotych dla jednostek samorządowych w Powiecie Garwolińskim.

W swoim wystąpieniu Kamila Mokrzycka Zastępca Prezesa WFOŚiGW gratulowała samorządowcom znakomitego wykorzystywania otrzymanych środków. - Na organizacje pikników ekologicznych na Mazowszu WFOŚiGW przeznaczy 10,5 mln zł, na oświetlenie uliczne prawie 40 mln zł. Na cele dotacyjne WFOŚiGW przeznacza w tym roku 85 mln zł! Takich pieniędzy jeszcze nigdy nie było – podkreślała wiceprezes.

Powiat Garwoliński otrzymał 30 000 zł dofinansowania na organizację wydarzenia pn. „Ekologiczny Piknik Rodzinny”. To uruchomiony w 2023 r. przez WFOŚiGW w Warszawie nowy program dotacyjny skierowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego. Celem programu jest wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących przedsięwzięcia polegające na budowaniu postaw proekologicznych połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska oraz pogłębianiem wiedzy i wrażliwości ekologicznej na terenie województwa mazowieckiego.

Gratulujemy wszystkim samorządom otrzymanych dotacji!