Przejdź do treści strony

Strategia elektromobilności dla Powiatu Garwolińśkiego

Strategia umożliwi w pełni wykorzystanie istniejących możliwości i pozwoli budować przewagę konkurencyjną powiatu.

Celem dokumentu jest wskazanie problemów zdiagnozowanych na terenie Powiatu Garwolińskiego z zakresu e-mobilności oraz stworzenie koncepcji związanych z szeroko pojętym ograniczeniem emisyjności komunikacyjnej.

Opracowanie Strategii wynika z regulacji wprowadzonych Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która określa, w jaki sposób stymulować rozwój elektromobilności oraz upowszechnić stosowanie alternatywnych paliw w sektorze transportowym w Polsce.

Materiały

  • Strategia elektromobilności 2020