Przejdź do treści strony

Strategia Rozwoju Powiatu Garwolińkiego

Strategia rozwoju oznacza sposób wyznaczania celów, kierunków i metod działania w sytuacji zachodzących zmian. Jest to ciągły proces zarządzania nastawiony na formułowanie i wdrażanie skutecznych sposobów działania. Strategia ustala hierarchię celów, podporządkowuje działania doraźne celom długookresowym oraz dostarcza podstaw do racjonalnego działania.

Materiały

  • Strategia Rozwoju Powiatu Garwolińskiego na lata 2015-2030