Przejdź do treści strony

Święto Sołtysów!

Z okazji Dnia Sołtysa składamy najserdeczniejsze życzenia i gratulacje, a także wyrazy uznania za Państwa ogromnie wartościową, społecznie wykonywaną pracę.

Dzisiejsze święto jest okazją do wyrażenia szacunku dla Państwa zaangażowania w tę jakże ważną służbę.

Mają Państwo wielki udział, w tym, że nasz region rozwija się, że jest miejscem różnorodnych, cennych inicjatyw i miejscem pogłębiania międzyludzkich więzi.

Sołtys to bardzo ważna społecznie funkcja – to wręcz powołanie. Misja ta przypada prawdziwym liderom wiejskich społeczności, osobom z autorytetem, energią i osiągnięciami.

Osobą, które znają dobrze lokalne wyzwania, przejmują się dobrem wspólnym, a jednocześnie rozumieją ludzi, potrafią ich wysłuchać, zachęcić do aktywności.

Wszystkim Państwu życzymy wielu sił w pełnieniu tej wyjątkowej misji, niech wkładane w nią poświęcenie zostanie nagrodzone adekwatnym społecznym szacunkiem i osobistą satysfakcją. Niech Wasze Wsie pięknieją i rozwijają się pod względem infrastruktury i kultury, niech urzeczywistniają się nowe zamierzenia służące pomyślności Mieszkańców.