Przejdź do treści strony

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze

W związku z ogłoszeniem w dniu 1 marca 2024 r. treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2024 r. poz. 290) zachęcamy do zapoznania się z sygnałami alarmowymi i komunikatami ostrzegawczymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tabela została opracowana przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Garwolinie, na podstawie informacji zawartych w załączniku do rozporządzenia.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystywane w sytuacji rzeczywistego zagrożenia lub w celu przeprowadzenia treningów lub ćwiczeń.

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych jest możliwe po ogłoszeniu rozpoczęcia treningów lub ćwiczeń przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej.

Ogłoszenie zawiera informacje o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu lub ćwiczenia i jest przekazywane do publicznej wiadomości z minimum 24-godzinnymwyprzedzeniem, za pośrednictwem środków masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Pamiętaj:

  • jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, upewnij się, czy nie został przekazany komunikat o ćwiczeniu na stronie internetowej urzędu gminy, miasta lub starostwa powiatowego;
  • jeśli to nie są ćwiczenia włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami;
  • sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie;
  • gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się;
  • nie wpadaj w panikę, myśl i działaj świadomie.