Przejdź do treści strony

Symboliczne przecięcie wstęgi za nami! 7,5 km przebudowanej drogi powiatowej nr 1325W w Gminie Maciejowice oddane

- Cieszymy się z  pomyślnego zakończenia kolejnej inwestycji tak ważnej dla Mieszkańców -  mówił podczas spotkania Starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki. To są olbrzymie środki rządowe, dzięki którym tak intensywny rozwój jest możliwy. Starosta zwrócił uwagę na znaczenie inwestycji dla lokalnej społeczności, bowiem poprawiony został nie tylko komfort przejazdu Kierowców, ale i bezpieczeństwo Mieszkańców.

Powiat Garwoliński otrzymał największe środki z tego rządowego programu w całym Województwie Mazowieckim, za co Starosta dziękował Maria Koc - Senator RP, nieocenionego ambasadora naszego powiatu, który wspiera nasze działania. Dziękował Radnym Rady Powiatu Garwolińskiego za wyasygnowane środki, Samorządom Gminnym za współpracę, Powiatowemu Zarządowi Dróg i Wykonawcy, którzy bezpośrednio odpowiadali za inwestycję.

Gratulując Mieszkańcom otwieranej inwestycji jako głównym beneficjentom drogi, Senator Maria Koc podkreślała, że jej realizacja nie byłaby możliwa, gdy nie pozyskane środki rządowe. - Powiat Garwoliński jest teraz jednym placem budowy, bowiem w każdej gminie bardzo dużo się dzieje, co ogromnie cieszy - podkreślała Senator.

Dyrektor Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Kaszuba mówiła, że dzisiaj mamy piękne zakończenie inwestycji,  Mieszkańcy otrzymali piękną i bezpieczną drogę – a obietnice zostały zrealizowane. - Gratuluję Samorządowcom, że okazali się dobrymi gospodarzami na te trudne czasy i zaspokajają potrzeby Mieszkańców – mówiła.

Wszyscy, którzy tego dnia zabierali głos nie kryli radości z zakończonej inwestycji, która przez lata będzie służyć Mieszkańcom Powiatu Garwolińskiego, Mieszkańcom Gminy Maciejowice. Sieć komunikacyjna umożliwiająca szybkie i bezpieczne przemieszczanie się to jeden z priorytetów Samorządu Powiatu Garwolińskiego, który jest konsekwentnie i skutecznie realizowany, czego wyrazem jest symbolicznie otwierana inwestycja. Poświęcenia przebudowanej drogi dokonał ks. kanonik Andrzej Jaczewski – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Maciejowicach.

Stara droga była w złym stanie technicznym. Nierówności i wyboje, niebezpieczne pobocza to przeszłość. W ramach zadania zmodernizowano blisko 7,5 km drogi, w którą łącznie wbudowano 8746,34 tony asfaltobetonu. Podczas trwających od lipca do listopada 2022 r. prac wykonano odwodnienie korpusu drogowego w postaci rowów przydrożnych, wykonano obustronne pobocza gruntowe (ponad 13 km). Na całym przebudowywanym odcinku zostało ustawione nowe oznakowanie poziome oraz pionowe. Chodniki, ścieżka pieszo-rowerowa, System Dyscyplinowania Kierowców oraz oświetlenie przejść dla pieszych, osiem peronów autobusowych – to wszystko wykonano podczas trwającej przebudowy. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Wartość całkowita zadania to 9 862 704,75 zł, kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosiła 5 414 624,91 zł .