Przejdź do treści strony

Uczciliśmy pamięć Powstańców Styczniowych

W niedzielę, 22 stycznia 2023 r. w Garwolinie uczestniczyliśmy w obchodach oddających cześć bohaterskim przodkom uczestniczącym w Powstaniu Styczniowym, które wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. i było największym powstaniem przeciwko zaborcy rosyjskiemu.

Kulminacyjnym momentem obchodów była Msza święta w intencji Ojczyzny celebrowana w Kolegiacie Przemienienia Pańskiego w Garwolinie, której przewodniczył Proboszcz parafii ks. Kanonik Stanisław Szymuś, homilię zaś wygłosił kapelan środowisk kombatanckich ks. Prałat Edmund Szarek.

-160 lat temu Polacy nie zostawili w potrzebie swojej Matki Ojczyzny, stanęli do walki w pragnieniu wolności ukochanej Ojczyzny - podkreślał podczas homilii ks. Prałat.

- Kto nie zna historii, nie umie żyć. Kto nie zna historii jest nieprzygotowany do życia. Oderwanie od historii, zapominanie o niej, to budowanie bez fundamentów. Dlatego taż ważne jest pielęgnowanie naszej narodowej historii, powracanie do ducha tych wielkich wydarzeń, bo naród bez historii jest narodem bez przyszłości.
W trakcie homilii przywołał on wielkie postacie, narodowych Bohaterów związanych z Powstaniem Styczniowym m. in. brata Adama Chmielowskiego, Honorata Koźmińskiego, ks. Wawrzyńca Lewandowskiego urodzonego w Łaskarzewie, bp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, najdłużej walczącego Powstańca ks. Stanisława Brzóskę czy wreszcie dyktatora Powstania Styczniowego związanego z Żelechowem Romualda Traugutta.

Wcześniej na cmentarzu parafialnym w Garwolinie delegacje samorządów: Powiatu Garwolińskiego na czele ze Starostą Powiatu Mirosławem Walickim i Zastępcą Przewodniczącego Rady Powiatu Kazimierzem Sionkiem, Miasta Garwolina na czele z Burmistrzem Marzeną Świeczak i Przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Ostolskim,  przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK Obwód "Gołąb” z Prezesem Antonim Frąckiewiczem, służby mundurowe, przedstawiciele szkół z terenu Powiatu Garwolińskiego złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy pomniku poświęconym Poległym Powstańcom.

Po Mszy Świętej uczczono pamięć Bohaterów Styczniowych przy pamiątkowej tablicy umieszczonej 10 lat temu na północnej ścianie garwolińskiej kolegiaty, która głosi: „Pamięci wydarzeń 1861 roku związanych z obroną wiary i obrazów Matki Boskiej Częstochowskiej przez mieszkańców Garwolina, ks. kanonika Jana Nepomucena Wierzbickiego, proboszcza parafii i ks. biskupa Beniamina Szymańskiego oraz bohaterom powstania styczniowego 1863-1864, mieszkańcom ziemi garwolińskiej w 150 rocznicę.”

Organizatorem uroczystości był samorząd Powiatu Garwolińskiego, Miasta Garwolin, ŚZŻ AK Obwód "Gołąb" Garwolin, Kolegiata Przemienienia Pańskiego w Garwolinie.

W Powstaniu Styczniowym uczestniczyło ponad 200 tys. osób, które wzięły udział w ponad 1,2 tys. bitwach i potyczkach. Klęska powstania nie przekreśliła szans na odzyskanie wolności. Zaborcom nie udało się złamać ducha narodu. Powstanie Styczniowe stało się dla następnych pokoleń bodźcem do dalszej walki o wolność, czego skutkiem było odzyskanie niepodległości po I wojnie światowej.