Przejdź do treści strony

Uroczystość wręczenia stypendiów Starosty dla najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński

5 grudnia w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Starosty dla najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński. Wicestarosta Marek Ziędalski wraz z Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Justyną Maszkiewicz wręczyli gratulacje i podziękowania na ręce dyrektorów, wychowawców oraz rodziców. Stypendium Starosty Powiatu Garwolińskiego otrzymują uczniowie, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce, uzyskują oceny celujące i wykazują wysoką średnią na świadectwie promocyjnym, zdobywają tytuły laureatów konkursów, olimpiad przedmiotowych i zawodowych. Oprócz tego uczniowie chętnie udzielają się społecznie, jak również angażują się w pracę samorządu szkolnego oraz w życie szkoły.

W roku szkolnym 2022/2023 stypendia otrzymało 12 uczniów. Wśród stypendystów znaleźli się:

 1. Gabriela Siwek – ZS nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
 2. Weronika Kasznia - ZS nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
 3. Piotr Zalewski- ZS nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie
 4. Natalia Drągowska- ZS nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie
 5. Jan Garwoliński – I LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
 6. Natalia Brodowska- I LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
 7. Paulina Domańska – ZS im. Stanisława Staszica w Miętnem
 8. Krzysztof Suska- ZS im. Stanisława Staszica w Miętnem
 9. Weronika Kwas- ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie
 10. Dominika Mucha – LO im. Joachima Lelewela w Żelechowie
 11. Grzegorz Iwaniec – ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie
 12. Karolina Żak - ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie

 Wszystkim serdecznie gratulujemy!