Przejdź do treści strony

Uwaga! Zmiana terminów w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z odwołaniem z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zmianom ulegnie wiele terminów, których obowiązywanie wynikało z panującego stanu zagrożenia epidemicznego.

Komunikat

W związku z odwołaniem  z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego w ziwązku z zakażeniami wiruem SARS-CoV-2, zmianom ulega wiele terminów, których obowiązywanie wynikało z panującego stanu zagrożenia epidemicznego.

Od 1 lipca ulegają zmianie terminy

Od 1 lipca 2023 r. termin na:

1. zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z Unii Europesjkiej wynosi 30 dni od daty sprowadzenia pojazdu do Polski.

2. złożenie zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu wynosi 30 dni od daty dokonania czynności.

 

Uwaga

W przypadku pojazdów sprowadzonych z Unii Europejskiej do Polski, oraz nabytych lub zbytych przed dniem 1 lipca 2023 r,, termin na zarejestrowanie pojazdu oraz na złożenie zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pozostaje bez zmian i wynosi 60 dni.