Przejdź do treści strony

Wały przeciwpowodziowe zostaną przebudowane

W poniedziałek, 30 stycznia 2023r w Maciejowicach Wody Polskie podpisały umowę na przebudowę wału przeciwpowodziowego prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska. To trzeci etap zadania, w ramach którego przebudowany zostanie odcinek o długości prawie 3,8 km za ponad 25 mln zł. Poprzedni etap, zakończony w ubiegłym roku to 4 km wałów za 15 mln zł. Środki na te inwestycje pochodzą z RPO Woj. Mazowieckiego oraz środków własnych Przedsiębiorstwa Wody Polskie.

Umowa została podpisana w obecności Ministra Marka Gróbarczyka, Prezesa Wody Polskie Krzysztofa Wosia, Senator RP Marii Koc, Posła Daniela Milewskiego, Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach Anny Kaszuba, Starosty Powiatu Garwolińskiego Mirosława Walickiego oraz Wójta Gminy Maciejowice Tomasza Kwiatkowskiego.