Przejdź do treści strony

Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk spotkał się z Mieszkańcami Powiatu Garwolińskiego

W piątek,  14 października 2022 roku w naszym powiecie w Gończycach oraz w Miętnem odbyły się spotkania z mieszkańcami, rolnikami, samorządowcami - Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

Podczas spotkań zostały poruszone tematy związane z planem strategicznym dla WPR na lata 2023 – 2027, a także została przedstawiona informacja dotycząca wniosków w ramach KPO na przetwórstwo rolno – spożywcze i wymianę pokryć dachowych.

Wicepremier poinformował, iż w połowie października ruszą pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wnioski będą realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kolejny nabór wniosków dla rolników będzie dotyczył wymiany pokryć dachowych zawierających azbest. Realizowany będzie od 17 października do 15 listopada. Wsparcie będzie rozliczane ryczałtowo, stawka pomocy to 40 zł/m2 a maksymalna powierzchnia pokrycia dachowego możliwa do objęcia wsparciem wynosi 500 m2. Projekt dotyczy budynków gospodarskich i inwentarskich, z wyłączeniem mieszkalnych.