Przejdź do treści strony

Zakończenie roku klas maturalnych

Ale to już było… i nie wróci więcej…

W piątek, 26 kwietnia 2024 r. 913 uczniów siedmiu szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński oficjalnie zakończyło naukę w szkole średniej.

Były nagrody dla najlepszych Uczniów, gratulacje dla Rodziców i mnóstwo wzruszeń. Najstarsza Młodzież ze szkół średnich dzisiaj zakończyła pewien etap w swoim życiu. Jeszcze tego nie wie, ale po latach wciąż będzie z sentymentem wspominać lata spędzone w szkolnych ławach!

Przedstawiciele Samorządu Powiatu Garwolińskiego przekazali gratulacje za osiągnięte wyniki w nauce oraz złożyli podziękowania Rodzicom i Nauczycielom za trud codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Życzyli Absolwentom powodzenia na egzaminie maturalnym, a uczniom z najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły przekazali pamiątkowe dyplomy gratulacyjne, nagrody książkowe oraz upominki.