Przejdź do treści strony

Zaproszenie do udziału w Przeglądzie Muzyki Ludowej podczas III Festiwalu Etnograficznego

Starosta Powiatu Garwolińskiego Iwona Kurowska wraz z Powiatowym Centrum Kultury i Promocji w Miętnem zapraszają ludowe kapele śpiewacze (w tym KGW), solistów-instrumentalistów grających na tradycyjnych instrumentach do wzięcia udziału w Przeglądzie Muzyki Ludowej w dniu 4 sierpnia 2024 r. w Miętnem na III Festiwalu Etnograficznym Powiatu Garwolińskiego.

🔶 Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu 660 048 799 do dnia 12 lipca 2024 r.

🔶 Zadanie jest realizowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2024.

🔶 Regulamin Przeglądu Muzyki Ludowej III Festiwalu Etnograficznego Powiatu Garwolińskiego w ramach zadania realizowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2024

I. Cel Przeglądu
1. Popularyzacja lokalnej muzyki i kultury ludowej.
2. Upowszechnienie wiedzy o dawnych tradycjach naszego regionu.
3. Podnoszenie poziomu tradycyjnej twórczości muzycznej w regionie.
4. Doznania artystyczne i integracja w duchu folkloru.
5. Ochrona cennego rodzimego dziedzictwa kulturowego w celu przekazania tych wartości
następnym pokoleniom.

II. Założenia Organizacyjne
1. Organizator: Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem,
Miętne ul. Główna 55, 08-400 Garwolin.
2. Termin: 4 sierpnia 2024 r. (niedziela).
Przegląd odbędzie się podczas III Festiwalu Etnograficznego Powiatu Garwolińskiego.
Godziny przewidywane: 13:15 – 15:30
3. Miejsce: plac przy ZS Miętne.
Miejsce odbywania się III Festiwalu Etnograficznego Powiatu Garwolińskiego.
4. W przeglądzie mogą uczestniczyć:
- ludowe zespoły śpiewacze (w tym Koła Gospodyń Wiejskich)
- soliści – instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach (w tym również harmonia i
akordeon.
5. Czas i zakres prezentacji:
- soliści – instrumentaliści; wykonanie utworów z repertuaru muzyki ludowej, max. 15 minut
- zespoły śpiewacze; wykonanie piosenek/przyśpiewek ludowych, max.15 minut. Możliwość
podkładu muzycznego audio lub z tradycyjnych instrumentów ludowych,
- zaleca się prezentacje melodii oraz piosenek/przyśpiewek ludowych popularnych na terenie
Powiatu Garwolińskiego.
6. Uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
7. Wykonawcy przyjeżdżają i uczestniczą w Przeglądzie na własny koszt.

III. Zgłoszenia
1.Zgłoszenia oraz informacje szczegółowe pod numerem telefonu: 660-048-799 albo osobiście w siedzibie Organizatora: Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem, ul. Główna 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
2. Termin zgłoszenia do przeglądu upływa 12 lipca 2024 r.
3. W przeglądzie przewidziano możliwość 8 występów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapraszamy! 🎻🎤