Przejdź do treści strony

"Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego" - znamy tegorocznych laureatów!

11 listopada 2023 r. podczas oficjalnej Gali w Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego Waldemar Trzaskowski oraz Mirosław Walicki - Starosta Powiatu Garwolińskiego wręczyli tegorocznym laureatom tytułu "Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego" pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Dziewięć osób oraz instytucji dołączyło do zaszczytnego grona "Zasłużonych dla Powiatu Garwolińskiego". Tegorocznymi laureatami zostali:

1. W dziedzinie rozwój gospodarczy - PKS w Garwolinie S.A.

2. W dziedzinie nauka i oświata - Specjalny Ośrodek Szklono Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Trzciance.

3. W dziedzinie rolnictwo i ochrona środowiska - Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Garwolinie.

4. W dziedzinie działalność samorządowa - Pani Marzena Świeczak oraz Pan Józef Tomala.

5. W dziedzinie działalność społeczna - Pani Marzena Nowak oraz Pan Krzysztof Kot.

6. W dziedzinie Sport - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

7. W dziedzinie Kultura i Sztuka - Pan Zbigniew Miętus.

Tytuł ,,Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego" przyznawany jest wyjątkowym osobom, instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom, przedsiębiorstwom naszego powiatu za ich dotychczasowe dokonania i zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji powiatu garwolińskiego. Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” jest najwyższym i najbardziej prestiżowym tytułem przyznawanym przez Radę Powiatu Garwolińskiego.

Nadawany jest w 7 dziedzinach: Nauka i oświata, Kultura i sztuka,  Sport, Rozwój gospodarczy,  Działalność samorządowa, Rolnictwo i ochrona środowiska,  Działalność społeczna. Kapituła w składzie: Przewodniczący Kapituły Pan Waldemar Trzaskowski, Starosta Powiatu Garwolińskiego Pan Mirosław Walicki oraz Laureaci dwóch ostatnich edycji tytułu: Pan Lech Poźniak, Pani Marianna Zając, Pan Ryszard Ekiert, Pan Andrzej Koryś, Ks. prałat Edmund Szarek, Pan Grzegorz Kapczyński, Pan Julian Czaporowski, Pani Anna Żochowska, Pan Dariusz Tytko, Pani Małgorzata Małachowska, Pani Anna Żurawek, Pan Marian Janisiewicz, Pan Jerzy Jaroń, Pan Antonii Garwoliński, Pan Łukasz Mikulski, Pan Krzysztof Staręga przyznała 9 tytułów „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.

 


W dziedzinie rozwój gospodarczy tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” otrzymuje PKS w Garwolinie S.A.

 Od 72 lat PKS w Garwolinie łączy ludzi – gwarantuje transport, zapewniając komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Firma stale się rozwija. Zatrudnia pracowników, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Pracownicy przedsiębiorstwa są nie tylko świadkami dziejowych zmian, ale sami także zapisują się na kartach Powiatu Garwolińskiego. Przedsiębiorstwo na stałe wpisało się w krajobraz i historię Garwolina i ziemi garwolińskiej. Punktem przełomowym w historii Spółki było nabycie w 2009 roku przez Powiat Garwoliński, po długich staraniach, pakietu 85% akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Garwolinie od Skarbu Państwa i kolejnych 15% akcji w roku 2016. Tym samym przez samorząd powiatowy została wzięta odpowiedzialność za to, by spółka funkcjonowała i wykonywała swoje powierzone zadania. Mimo wielu trudności, które spotykają inne PKS-y w całym kraju (trudna sytuacja na rynku spowodowała likwidację lub ogłoszenie stanu upadłości) to Spółka PKS w Garwolinie funkcjonuje i zapewnia zbiorowy transport naszym mieszkańcom, nawet najmniejszych i najbardziej odległych miejscowości.

Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Garwolińskiego w branży transportu publicznego. Za promowanie oraz umocnienie transportu publicznego, dostępność dla Mieszkańców, wychodzenie naprzeciw potrzebom i wymaganiom pasażerów, poprzez świadczenie usług przewozowych.


W dziedzinie nauka i oświata tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” otrzymuje Specjalny Ośrodek Szklono Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Trzciance.

Specjalny Ośrodek Szklono Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Trzciance jest placówką publiczną z pięćdziesięcioletnią tradycją i historią. To placówka z pasją, gdzie rodzinna atmosfera, szczególny klimat ludzi i miejsca, którzy go tworzą sprawia, że uczniowie czują się komfortowo. W swojej działalności szkoła kładzie nacisk na wychowanie w duchu wartości, rozbudzaniu zainteresowań i pasji, kształtowaniu postaw akceptacji i tolerancji. Szkoła otacza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną odpowiednią troską i uwagą, gdzie każdy uczeń ma możliwość zaistnienia. Liczni specjaliści w zakresie terapii pedagogicznej, logopedii, integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, psychologii sprawują fachową opiekę nad Podopiecznymi.

Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność pedagogiczną w dziedzinie oświaty i wychowania dzieci i młodzieży. Za stałe podnoszenie jakości edukacji na terenie Powiatu Garwolińskiego oraz propagowanie tradycyjnych wartości religijnych i patriotycznych, wychowanie w duchu wartości oraz kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji.


W dziedzinie rolnictwo i ochrona środowiska tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” otrzymuje Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Garwolinie.

Biuro Powiatowe ARiMR w Garwolinie z/s w Miętnem jest jednym z 314 Biur Powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działalność Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Garwolinie z/s w Miętnem dotyczy głównie dwóch obszarów. Pierwszy to obsługa wniosków pomocowych w tym przede wszystkim Wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i innych płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Drugi to rejestracja zwierząt oraz obsługa zgłoszeń dotyczących aktualizacji oraz zmiany stanu siedzib stad zwierząt gospodarskich. Od listopada 2018 roku Biuro Powiatowe zajmuje się również obsługą Kół Gospodyń Wiejskich.

Tytuł nadaje się za wieloletnie wsparcie rolników z terenu powiatu garwolińskiego w pracy na rzecz budowania i rozwoju wysokoefektywnego rolnictwa. Za popularyzację rolnictwa i krzewienie idei wspólnoty, rozwoju i promocji polskiej wsi w sposób wykraczający poza obowiązki służbowe.


W dziedzinie działalność samorządowa tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” otrzymuje Pani Marzena Świeczak.

Pani Marzena Świeczak – Burmistrz Miasta Garwolina, doktor Nauk o Ziemi, nauczyciel, społecznik. Pani Marzena Świeczak posiada wykształcenie wyższe z tytułem naukowym doktora. Jest magistrem fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją na kierunku sejsmologia. Tytuł naukowy Doktora Nauk o Ziemi uzyskała w 2008 r. Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w samorządzie: w latach 2014-2018 zasiadała w Radzie Miasta Garwolina, w 2018 r. pełniła stanowisko zastępcy burmistrza. Od 2018 roku piastuje stanowisko burmistrza miasta Garwolina. Bliskie są jej zarówno problemy oświaty, remonty dróg jak i kształtowanie życia kulturalnego i sportowego miasta. Swoje działania skupiła na dążeniu do wielokierunkowego rozwoju Garwolina i jego mieszkańców. Samorządowiec, który swe życie zawodowe poświęca dla dobra Mieszkańców Miasta Garwolina, dokładająca wszelkich starań, aby warunki rozwoju miasta stawały się coraz lepsze, a jakość życia Mieszkańców była na jak najwyższym poziomie.

Tytuł nadaje się za działalność samorządową na rzecz Miasta Garwolin i Powiatu Garwolińskiego, wielokierunkowe działania na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego i popularyzację idei samorządności.


Drugi tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” w dziedzinie działalność samorządowa otrzymuje Pan Józef Tomala.

Pan Józef Tomala – to lekarz, społecznik, aktywny działacz sportowy, a przede wszystkim samorządowiec. W roku 1970 podjął pracę w SPZOZ w Łaskarzewie jako lekarz i kierownik placówki. Od początku angażował się społecznie. W latach 1975 – 1980 sprawował funkcję Prezesa Klubu Sportowego ŁKS „Promnik”. Prace samorządowca rozpoczął w 1984 r. otrzymując mandat Radnego Wojewódzkiego w Siedlcach i został wybrany na Wice Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady. Funkcję tę pełnił do 1990 r. Po wyborach w 1994 roku otrzymał mandat Radnego Miasta Łaskarzewa i był przewodniczącym rady przez 8 lat. Radny Rady Powiatu Garwolińskiego czterech kadencji. Był również członkiem Zarządu Powiatu Garwolińskiego od 26.06.2012 – 2014 i 2014 – 2018 r. W 2022 roku otrzymał tytuł „Zasłużony dla Miasta Łaskarzewa”. Oddany pracy na rzecz drugiego człowieka i samorządności.

Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność samorządową na rzecz Powiatu Garwolińskiego, budowanie samorządu terytorialnego i popularyzację idei samorządności. Za szczególne zaangażowanie i aktywność w różnych dziedzinach życia społecznego.


W dziedzinie działalność społeczna tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” otrzymuje Pani Marzena Nowak.

Pani Marzena Nowak - od ponad 40 lat pracuje jako nauczyciel w placówkach oświatowych na terenie gminy Borowie. Od wielu lat zaangażowana w życie społeczne. Jest współautorką utworzenia świetlic socjoterapeutycznych w gminie Borowie, przez co dzieci i młodzież otrzymują odpowiednią pomoc i wsparcie, organizuje także dla nich wypoczynek w czasie ferii i wakacji. Prowadzi zajęcia z trudną młodzieżą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Borowiu. Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego. Pani Marzena Nowak od 1998 roku jest radną Rady Gminy Borowie. Od 2002 roku pełni nieprzerwanie funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Gminy. Pani Marzena Nowak jest osobą sumienną, ambitną, obowiązkową, konsekwentną w realizacji powierzonych zadań. Poprzez swoje zaangażowanie i poświęcenie w sprawy gminy przyczynia się do jej rozwoju.

Tytuł nadaje się za działalność społeczną, zaangażowanie i poświęcenie w sprawy lokalnej społeczności, gminy Borowie i Powiatu Garwolińskiego. Za wiele cennych inicjatyw, które podnoszą standard życia mieszkańców, głównie poprzez rozwój infrastruktury komunalnej, bazy oświatowej i kulturalnej.


Drugi tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” w dziedzinie działalność społeczna otrzymuje Pan Krzysztof Kot.

Pan Krzysztof Kot - Współtwórca portalu Garwolin.org, społecznik, pasjonat historii Garwolina i powiatu garwolińskiego. Popularyzator historii wśród dzieci i młodzieży. Inicjator Garwolińskiej Nocy Muzeów oraz wielu innych wydarzeń i wystaw historycznych. Współpomysłodawca książki „Przedwojenny Garwolin z albumów mieszkańców”. Współinicjator utworzenia w Garwolinie muzeum w budynku po 1. Pułku Strzelców Konnych. Badacz historii rodzin z powiatu garwolińskiego, zajmuje się również indeksacją źródeł metrykalnych, jak i poza metrykalnych. Od 2019 r. współtworzy Mini Izbę Pamięci Garwolina przy ulicy Senatorskiej 39. Zaangażowany jest również w kwestę na rzecz ratowania najstarszych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Garwolinie. Pasjonuje go wszystko co związane jest z historią Garwolina i powiatu garwolińskiego. W bieżącym roku został odznaczony przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego srebrną odznaką „Za opiekę nad zabytkami”.

Tytuł nadaje się za działalność społeczną, kultywowanie i ochronę lokalnego dziedzictwa. Krzewienie idei i postaw patriotycznych, za wiele cennych inicjatyw związanych z pielęgnowaniem historii, zwyczajów i tradycji Powiatu Garwolińskiego.


W dziedzinie Sport tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” otrzymuje Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe jest organizacją działającą w zakresie sportu, rekreacji i turystyki na rzecz mieszkańców wsi i miast. Przewodniczącym Powiatowego Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe jest Pan Kazimierz Sionek. Członkami LZS są uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe rozpoczęło działalność pod koniec lat 50. XX wieku. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe organizuje rozgrywki głównie w piłce nożnej a także turnieje szachowe, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz tenisa stołowego. Od wielu lat kluby należące do Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych reprezentują Powiat Garwoliński na zawodach regionalnych, wojewódzkich oraz krajowych.

Tytuł nadaje się za wieloletnią działalność na rzecz popularyzacji oraz krzewienia idei sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Powiatu Garwolińskiego. Trud wychowawczy, zaangażowanie i serce wkładane w pracę z dziećmi i młodzieżą.


W dziedzinie Kultura i Sztuka tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” otrzymuje Pan Zbigniew Miętus.

Pan Zbigniew Miętus - od najmłodszych lat gra na instrumentach muzycznych. W 1977 roku wstąpił do Orkiestry Dętej OSP Garwolin, którą prowadził jego ojciec Tadeusz Miętus. Dalszą naukę kontynuował w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej i Liceum Muzycznym w Warszawie. Po uzyskaniu dyplomu Średniej Szkoły Muzycznej, kontynuował naukę na wydziale instrumentalnym Akademii Muzycznej w Gdańsku. Po studiach, pracował w Zespole Estradowym „Granica” w Warszawie jako muzyk solista. Kolejne 15 lat to praca w różnych zespołach i orkiestrach na kontraktach zagranicznych. W 2004 r. został kapelmistrzem Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Publicznym Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym, a w 2005 r. kapelmistrzem Orkiestry Dętej OSP w Garwolinie.

Tytuł nadaje się za działalność artystyczną, kultywowanie i szerzenie zamiłowania do muzyki, pracę na rzecz społeczności lokalnej, wkład w upowszechnianie kultury i promowania Miasta Garwolina i Powiatu Garwolińskiego poprzez upowszechnianie muzyki orkiestrowej i tradycji orkiestr dętych oraz nauki dzieci, młodzieży i dorosłych gry na instrumentach dętych i perkusyjnych.