Przejdź do treści strony

Zmarł ks. kan. Jerzy Przychodzeń

"Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie; jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.  I w życiu więc i śmierci należymy do Pana"

(List do Rzymian 14,7-8)


Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ks. kan. Jerzego Przychodzeń
Proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miętnem

Ksiądz kanonik Jerzy Przychodzeń był człowiekiem wielkiego serca,
kapłanem oddanym Bogu i Ludziom,
wieloletnim gospodarzem parafii Marianów, a przez ostatnie dni parafii Miętne.
Na zawsze pozostanie w pamięci jako ten, który dzielił się dobrem i serdecznością.
Jego śmierć jest wielką stratą dla Powiatu Garwolińskiego.

Requiescat in pace.

Rodzinie, Współbraciom w Kapłaństwie i Bliskim składamy wyrazy współczucia.

Starosta Powiatu Garwolińskiego                                             Przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego
Mirosław Walicki                                                                          Waldemar Trzaskowski