Przejdź do treści strony

Zmiany w Prawie budowlanym w 2021 roku

Zmiany zostały lub zostaną wprowadzone poniższymi ustawami już uchwalonymi:

✓ 5 stycznia, 19 stycznia, 4 lutego i 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany wprowadzone przez Ustawę z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 roku poz. 11).

✓ 1 lipca 2021 roku wchodzą zmiany wprowadzone przez Ustawę z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 roku poz. 2320) – na razie jest ich niewiele, bo dotyczą tylko trzech przepisów: art. 12 ust. 4f, art. 30 ust. 6a, art. 62 ust. 1 pkt 3.

Pierwsze z tych zmian – obowiązujące od 5 stycznia 2021 roku – w dużym stopniu odnoszą się do przepisów wprowadzonych bądź zmienionych przez dużą wrześniową nowelizację z 2020 roku.

ZMIANY STYCZNIOWE I LUTOWE TO:

Zmiany od 05 stycznia 2021 roku – dotyczą art. 3, art. 29, art. 30, art. 40, art. 41, art. 45a i art. 59i;

Zmiany od 19 stycznia 2021 roku – dotyczą art. 30;

Zmiany od 04 lutego 2021 roku – dotyczą art. 30, art. 31, art. 33, art. 39. art. 40, art. 41, art. 42, art. 47, art. 71 i art. 93;

Zmiany od 01 lipca 2021 roku – dotyczą art. 9, art. 12, art. 30, art. 32, art. 33, art. 34, art. 37a, art. 53a, art. 57, art. 62.