Przejdź do treści strony

Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym i innych aktach prawnych

Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym i innych aktach prawnych

W związku z nadejściem nowego 2021 roku Wydział Komunikacji jeszcze raz przypomina o ustawie uchwalonej 14 sierpnia 2020 roku, która wprowadza zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym i kilku innych aktach prawnych. Dotyczyła ona poniższych zagadnień:

Prowadzenie samochodu bez dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy

Od 1 października 2018 roku kierowcy mogą prowadzić samochód bez dowodu rejestracyjnego.
Nie muszą wozić ze sobą także potwierdzenia ubezpieczenia OC – co nie oznacza zniesienia obowiązku jego wykupienia!
Do dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC dołączyło od 5 grudnia 2020 roku prawo jazdy.

Należy pamiętać jednak, że prawo to dotyczy wyłącznie terytorium Polski.

Dowód rejestracyjny - nie trzeba wymieniać

Brak miejsca na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym – koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego.
Od 4 grudnia 2020 r. nie trzeba wymieniać dowodu rejestracyjnego, kiedy zabraknie miejsca na pieczątkę.

Jednak, kiedy poruszamy się pojazdem poza teren kraju, bezpiecznej jest wymienić dowód rejestracyjny.

Nowe możliwości rejestracji

Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu

Elektroniczny zwrot dowodu rejestracyjnego

Elektroniczny zwrot dowodu rejestracyjnego – od 4 października 2020 roku stacja diagnostyczna po dokonaniu pozytywnego badania technicznego zwraca elektronicznie zatrzymany dowód rejestracyjny.

Dowód własności pojazdu

Dowód własności pojazdu – zniesienie obowiązku podczas rejestracji. Jeśli od ostatniej rejestracji na terytorium Polski nie nastąpiła zmiana jego właściciela, to nie będzie obowiązku przedstawienia dowodu własności pojazdu podczas wyrabiania dowodu rejestracyjnego (dotyczy pojazdów przerejestrowywanych na terenie kraju z powodu zmiany miejsca zamieszkania).

Dużym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów będzie wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu.

Zmiany w terminach

Ponadto przypominamy o istotnych zmianach, które obowiązują od stycznia 2021 r.:
• na rejestrację pojazdu sprowadzonego za granicy jest 30 dni ( w okresie pandemii przedłużono do 60 dni ), od daty wprowadzenia na teren kraju;
• na rejestrację pojazdu zarejestrowanego zakupionego w kraju bądź zawiadomienie o jego zbyciu lub nabyciu jest 30 dni (w okresie pandemii przedłużono do 60 dni).