Przejdź do treści strony

Pozostałe projekty

Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Dziecku „Zielone Izdebno”

Prace są już na ukończeniu, w najbliższym czasie dzieci z Pogotowia Opiekuńczego będą mogły wrócić do wyremontowanego obiektu w Izdebnie.

Cieszymy się, że wprowadzone zmiany przyczynią się do stworzenia dobrych warunków do rozwoju dzieci, które z różnych przyczyn są częściowo lub całkowicie pozbawione właściwej opieki rodzicielskiej. Nowo wyremontowany budynek to nowe wyzwania oraz nowy etap w historii placówki.

Koszt remontu i wyposażenia opiewa na kwotę 2600000 zł.