Przejdź do treści strony

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zachęca do zapoznania się z kampanią „Już jesteś?”, promującą rodzicielstwo zastępcze, realizowaną przez Fundację „Edukacja z Wartościami”.

Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

Projekt dofinansowany został przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023”.

Materiały, dotyczące kampanii „Już jesteś?”, pod nazwą Presspack, znajdują się na samym dole strony: https://rodziczastepczy.pl/. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.