Przejdź do treści strony

Druki do pobrania w formie papierowej

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

Materiały

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Wydawanie zaświadczeń o lasach dla notariusza

Materiały

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wydawanie kart wędkarskich

Materiały

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej

Wypis z uproszczonego planu urządzania lasu

Materiały

Wniosek o wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu

Wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymanie charta rasowego lub jego mieszańca

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa unii europejskiej oraz umów międzynarodowych

Materiały

Wniosek o wpisanie do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE oraz umów międzynarodowych

Wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu

Materiały

Wniosek o wypis z uproszczonego planu urządzenia lasu