Przejdź do treści strony

Dziennik budowy

 

Po opieczętowaniu dziennika budowy wydaje się go inwestorowi w terminie 3 dni od dnia:

1) w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna albo w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a 2b 19 i 19a

- za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem (§ 5 ust. 3)

Dziennik można otrzymać w Wydziale Budownictwa po wcześniejszym dokonaniu stosownej wpłaty na stanowisku kasowym Banku PKO BP (parter, pokój Nr 040 po prawej stronie w holu głównym)

- dziennik mały kosztuje 15 zł
- dziennik duży kosztuje 22 zł

Po okazaniu dowodu zakupu dziennika jest on opieczętowywany i rejestrowany przez pracownika wydziału.