Przejdź do treści strony

Wykaz spraw wymagających zgłoszenia lub nie

Na podstaiwe ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U z 2020 roku poz.1333 z późniejszymi zmianami)