Przejdź do treści strony

Edukacja dla dzieci z Ukrainy w szkołach ponadpodstawowych/Навчання дітей з України в школах

Starostwo Powiatowe w Garwolinie zaprasza do zapisywania dzieci z Ukrainy do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński. Zapewniamy również naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Районне староство в Гарволіні запрошує дітей з України вступати до загальноосвітніх навчальних закладів Гарволинського району. Також ми проводимо навчання польською мовою у формі додаткових освітніх заходів.
 

Список шкіл

Poniżej znajduje się lista szkół w naszym powiecie:

1. ZS im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, ul. Kościuszki 53, 08-400 Garwolin, dyrektor: Pani Marzena Tudek, tel. (025) 682 30 71

ЗС ім. Bohaterów Westerplatte в Гарволіні, вул. Костюшка 53, 08-400 Гарволін, директор: пані Маржена Тудек, тел. (025) 682 30 71

2. ZS nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20, 08-400 Garwolin, Dyrektor: Pani Ewa Flaga, tel. (025) 682 21 00

ЗС No2 для них. Тадеуша Костюшка в Гарволіні, вул. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20, 08-400 Гарволін, Директор: пані Ева Флаг, тел. (025) 682 21 00

3. LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, ul. Długa 35, 08-400 Garwolin, Dyrektor: Pani Joanna Ostrowska, tel. (025) 682 27 54

ЛО ім. Маршала Юзефа Пілсудського в Гарволіні, вул. Длуга 35, 08-400 Гарволін, директор: пані Йоанна Островська, тел. (025) 682 27 54

4. ZS im. Stanisława Staszica w Miętnem, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin, dyrektor: Pani Lilla Nawrocka, tel. (025) 682 30 81

ЗС ім. Станіслава Сташича в Мєтне, вул. Główna 49, 08-400 Гарволін, директор: пані Лілла Навроцька, тел. (025) 682 30 81

5. ZS im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie, ul. Kościuszki 19, 08-460 Sobolew, dyrektor: Pan Leszek Urawski, tel. (025) 682 50 49

ЗС ім. Тадеуша Костюшка в Соболево, вул. Костюшка 19, 08-460 Соболев, директор: п. Лешек Уравський, тел. (025) 682 50 49

6. ZS im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 08-430 Żelechów, dyrektor: Pan Jacek Mucha, tel. (025) 754 11 69

ЗС ім. Ignacy Wyssogoty Zakrzewski in Żelechów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 08-430 Żelechów, директор: пан Яцек Муха, тел. (025) 754 11 69

7. LO im. Joachima Lelewela w Żelechowie, ul. Lelewela 3, 08-430 Żelechów, dyrektor: Pani Sylwia Tomaszek, tel. (025) 754 10 34

ЛО ім. Йоахіма Лелевеля в Желехуві, вул. Lelewela 3, 08-430 Żelechów, директор: Sylwia Tomaszek, тел. (025) 754 10 34

Jeśli chcą Państwo zapisać dziecko do oddziału przygotowawczego, którego celem jest przygotowanie uczniów do pobierania nauki w Polsce oraz funkcjonowania w nowych warunkach  poprzez naukę języka polskiego i innych zajęć edukacyjnych prosimy kierować się do II Liceum Ogólnokształcącego w ZS nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel. (025) 682 30 71.

Informację o kształceniu dzieci w szkołach ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński uzyskacie Państwo również w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, pod numerem telefonu (025) 684-27-17.

Якщо ви хочете записати свою дитину на підготовче відділення, метою якого є підготувати учнів до навчання в Польщі та функціонувати в нових умовах, вивчаючи польську мову та інші навчальні заходи, звертайтеся до Другої середньої школи З.С. №1 ім. Герої Вестерплатте в Гарволіні. Детальну інформацію можна отримати за телефоном (025) 682 30 71.

Інформацію про навчання дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, органом управління яких є Гарволінський район, також можна отримати в відділі освіти, культури та спорту за телефоном (025) 684-27-17.

Materiały

Wniosek dla rodzica o przyjęcie dziecka/ Заява для батьків про зарахування дитини

Wniosek dla osoby sprawującej opiekę o przyjęcie dziecka/ Заява для опікуна про зарахування дитини