Przejdź do treści strony

Opłaty - prawo jazdy

Opłata - obowiązujące stawki

OPŁATA

RODZAJ ZAŁATWIANEJ SPRAWY

100 zł 

Prawo jazdy (wymiana wtórnik, wydanie)

35 zł

Międzynarodowe prawo jazdy

Numery kont

OPŁATA - należy wpłacić na konto Powiatu Garwolińskiego
nr 68 1020 4476 0000 8802 0022 4790

Wpłat można dokonywać:

  • w punkcie opłat mieszczącym się na parterze budynku Starostwa
    (po prawej stronie od wejścia)
     
  • na wyżej podany numer konta