Przejdź do treści strony

Najlepsi uczniowie w Powiecie Garwolińskim ze Stypendiami Starosty

Stypendium Starosty Powiatu Garwolińskiego dla uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce to niesamowite wyróżnienie dla młodych Mieszkańców naszego powiatu. To wielka radość i duma, iż w naszych szkołach mamy wspaniałych uczniów – młodych ludzi, którzy z ogromnym uporem i zaangażowaniem poświęcają się nauce, biorąc udział w olimpiadach, są najlepszymi uczniami w danej szkole. Doceniając ten trud każdego roku Zarząd Powiatu przyznaje stypendia naukowe.

W roku szkolnym 2021/2022 stypendia otrzymało 11 uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński.

Wśród stypendystów znaleźli się:

1. Tomasz Miętus – ZS nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
2. Weronika Kasznia –ZS nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie
3. Piotr Zalewski – ZS nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie
4. Damian Sabak – ZS nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie
5. Natalia Brodowska – I LO im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
6. Marcin Romanowski- I LO im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie
7. Natalia Olejnik – ZS im. Stanisława Staszica w Miętnem
8. Krzysztof Suska- ZS im. Stanisława Staszica w Miętnem
9. Alicja Jaskólska- ZSP im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie
10. Alicja Opala – LO im. Joachima Lelewela w Żelechowie
11. Angelika Sidor – ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie.

Stypendium Starosty Powiatu Garwolińskiego otrzymują uczniowie, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce, uzyskują oceny celujące i wykazują wysoką średnią na świadectwie promocyjnym, zdobywają tytuły laureatów konkursów, olimpiad przedmiotowych i zawodowych. Oprócz tego uczniowie chętnie uczestniczą w wolontariacie, udzielają się społecznie, jak również angażują się w prace samorządu szkolnego oraz w życie szkoły.