Przejdź do treści strony

Ogłoszenia pozostałych wydziałów

Uchwala Nr 827/235/2021 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej, prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie garwolińskim w 2022 roku, a także w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

Materiały

Uchwała Nr 827/235/2021 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej, prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie garwolińskim w 2022 roku, a także w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.
Uchwala​_Nr​_827​_235​_2021​_Zarządu​_Powiatu​_Garwolińskiego​_z​_dnia​_5​_listopada​_2021​_r.pdf 16.55MB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych  wspieranych  przez Powiat Garwoliński w 2021 roku  w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Materiały

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie​_otwartego​_konkursu​_ofert.pdf 6.31MB

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych. Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.

Materiały

Wstępne ogłoszenie informacyjne
Wstępne​_ogłoszenie​_informacyjne.pdf 0.07MB

Rusza nabór do pierwszej tury III edycji programu dobrosąsiedzkiego ,,WzMOCnij” swoje otoczenie” w którym samorządy ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o granty w kwocie do 20 tys. zł na realizację projektów społecznych wprowadzających korzystne
i długotrwałe zmiany w ich otoczeniu. Wnioski grantowe  można  składać do dnia 17 maja b.r. Szczegóły programu na stronie : wzmocnijotoczenie.pl/zasady/

Materiały

https://wzmocnijotoczenie.pl/zasady/