Przejdź do treści strony

Program współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Rada Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr LIII/305/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. przyjęła "Program Współpracy na rok 2023 Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Materiały

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2023 ROK

Program współpracy powiatu garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Rada Powiatu Garwolińskiego uchwałą Nr XL/237/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. przyjęła "Program Współpracy na rok 2022 Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

 

Materiały

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok