Przejdź do treści strony

Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub posiadania lasów

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, II Piętro, Pokój nr 201

tel. (025) 68-42-981

- miasto i gmina Garwolin, gmina Górzno, gmina Maciejowice, gmina Parysów, miasto i gmina Pilawa, gmina Trojanów

tel. (025) 68-42-982

- miasto i gmina Łaskarzew, gmina Borowie, gmina Miastków Kościelny, gmina Sobolew, gmina Wilga, miasto i gmina Żelechów
e-mail: wydz.geodezji@garwolin-starostwo.pl

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.
 2. Załącznik nr 1 do Zawiadomienia o zamiarze dokonania wyrębu drzew.

OPŁATA

 1. Opłata skarbowa gotówką bądź kartą w punkcie opłat (parter) w tut. urzędzie lub przelewem
  na konto Urzędu Miasta w Garwolinie nr konta: 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010
   
 2. Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury zgodnie
  z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2020 poz. 1546)
  wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego –zaświadczenie wydawane jest w terminie do 7 dni.

Wnioski do wydrukowania - UWAGA wymagany jest wydruk dwustronny

Materiały

Podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Załącznik nr 1 do Zawiadomienia o zamiarze dokonania wyrębu drzew

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24

Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. Dz.U. 1990 nr 54 poz. 310

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „RODO”.