Przejdź do treści strony

"Kompetentne kadry – profesjonalny urząd”

 

 

W dniu 1 października br. Pegaz Group Sp. a o.o. rozpoczęła realizację Projektu „Kompetentne kadry – profesjonalny urząd”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Liderem Projektu jest Pegaz Group Sp. z o.o., Partnerami – Gmina Cekcyn, Gmina Kamienica, Gmina Konopnica, Powiat Garwoliński, Powiat Grodziski.

Wartość Projektu wynosi 1 524 535,10 zł

 

Cel Projektu

Podniesienie jakości świadczenia usług, poprawa standardów zarządzania oraz stanowienia prawa w 5 JST objętych projektem na podstawie wyników samooceny CAF.

 

Projekt skierowany jest wyłącznie do pracowników 5 Partnerów Projektu oraz ich pracowników.

 W projekcie przewidziane są następujące zadania:

  1. Działania poprawiające jakość obsługi klienta oraz dostępność usług publicznych
  2. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla pracowników 5 Partnerów
  3. Ogólne szkolenia informatyczne, szkolenia językowe oraz studia podyplomowe
  4. Zakupy inwestycyjne i wdrożeniowe wpływające na poprawę Zarządzania w JST
  5. Konsultacje i szkolenia z zakresu stanowienia aktów prawa miejscowego
  6. Realizacja ponownej samooceny CAF

Termin realizacji Projektu:

01.10.2012 – 31.05.2014