Przejdź do treści strony

Projekt: Zintegrowany system e – usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

Powiat Garwoliński zrealizował projekt pn. : Zintegrowany system e – usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza

Projekt ma na celu wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych, kompleksową obsługę klienta zewnętrznego z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych, skrócenie czasu potrzebnego na obsługę klienta, zmniejszenie ilości wizyt w urzędzie oraz wzrost efektywności pracy.

Na realizację zadania składają się następujące elementy :

a) Wdrożenie portalu internetowego;

b) Wdrożenie e-usług – zbudowanie elektronicznego biura obsługi klienta (eBOK) udostępniającego e-usługi 3,4 poziomu dojrzałości, dostarczenie API do wymiany danych z systemem dziedzinowym;

c) bezpłatna aplikacja mobilna dla mieszkańców powiatu służąca do komunikacji Urząd – Mieszkaniec (czat, wideo, konsultacje, itp.) dostępna na platformy Android, iOS;

d) dostawa, wdrożenie i konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do  celów realizacji świadczenia e-usług

 

Całkowita wartość inwestycji: 1 285 276,30 zł

Dofinansowanie z UE : 829 657,59 zł

Wkład własny : 455 618,71 zł